Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOlsen, Svein Ottar
dc.contributor.authorElde, Silje
dc.contributor.authorBacke, Louise Konst
dc.date.accessioned2014-09-12T11:00:57Z
dc.date.available2014-09-12T11:00:57Z
dc.date.issued2014-06-11
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å undersøke hvilke personlighets – og destinasjonsfaktorer som påvirker intensjon til å delta på ekstremturisme. Det teoretiske utgangspunktet har vi hentet fra personlighetsteoriene 3M-modellen (Mowen, 1999), The Big Five (McCrae og Costa, 1997, McCrae og Costa, 1999), samt forskning rundt risikosøking og variasjonssøking (Lee og Crompton, 1992, Pizam et al., 2004, Cater, 2006, Ha og Jang, 2013). Identifisering av sentrale destinasjonsegenskaper er basert på kartlegging av Destinationimage (Echtner og Ritchie, 1991, Echtner og Ritchie, 1993). Med bakgrunn i denne forskningen har vi foretatt operasjonalisering av 11 personlighetsfaktorer som skulle brukes i en spørreundersøkelse. Vi har også videre identifisert ulike egenskaper som er sentral for individers valg av destinasjon. Spørreundersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av Questback og distribuert via Facebook. Vi fikk inn 251 respondenter. For å analysere de innsamlede resultatene har vi benyttet oss av deskriptive analyser, faktoranalyser, reliabilitetsanalyser, regresjonsanalyse og analyse av strukturmodeller (SEM). Regresjonsanalysen ble hovedsakelig benyttet for å skape en bedre forståelse for resultatene fra SEM-analysen. Analysene ble gjennomført i programvaren SPSS 22.0 med tilhørende programpakke AMOS. Resultatene som fremkom i denne studien bekrefter tankegangen som er presentert i 3M-modellen, men viser også nye relasjoner. Våre resultater tyder på at det er risikosøking som har den største direkte påvirkningen på intensjonen til å delta på ekstreme aktiviteter. Videre ser vi at destinasjonskvalitet ikke er viktig for variasjonssøkende individer, men at underholdning er avgjørende for deres valg av destinasjon og aktivitet. Resultatene fra denne studien er nyttige for markedsførere av ekstremturisme av to årsaker: den gir en pekepinn på hvem den typiske ekstremturisten er; og kan gi praktiske forslag på hvilke egenskaper ved destinasjonen som bør vektlegges i strategiutvikling i denne sammenhengen.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6659
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6259
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.titleHvilke personlighets- og destinasjonsforhold påvirker intensjon til å delta på ekstremturisme?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)