Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBertheussen, Bernt Arne
dc.contributor.authorErsfjord, Nina
dc.contributor.authorEgner, Ingvild
dc.date.accessioned2014-09-18T07:20:19Z
dc.date.available2014-09-18T07:20:19Z
dc.date.issued2014-06-02
dc.description.abstractI denne studien har vi gjennomført en empirisk tidsserieanalyse av kraftbransjen. Vi har tatt flere forutsetninger for gitt for å kunne gjennomføre analysen på en god måte. Analysen ble gjennomført ved bruk av ti kraftselskapers finansregnskaper for perioden 2003–2012, og i tillegg så vi nærmere på selskapenes strategiske satsingsområder. Vi har operasjonalisert investeringene basert på informasjon som er tilgjengelig i konsernregnskapet inn i henholdsvis kjernevirksomhet, relaterte og urelaterte investeringer. Videre har vi målt lønnsomheten, i form av avkastningsgrad, til disse investeringene. Ved å bruke Oslo Børs Hovedindeks, OSEBX, som benchmark har vi vurdert selskapenes avkastning mot en alternativ plassering. Dette har vi også gjort for industrien, basert på utvalget vårt. Funnene i studien viste at kraftselskapene i større grad investerte i relatert virksomhet enn i urelatert virksomhet. De relaterte investeringene ga også en gjennomsnittlig høyere avkastning enn de urelaterte investeringene i analyseperioden. Ikke overraskende var det investeringene i kjernevirksomheten som ga høyest avkastning. Vi så tydelige fellestrekk i selskapenes utvikling i strategi, og grad av investeringer var også påvirket av denne utviklingen. Ved å se på det kommunale eierskapet med tanke på formål og påvirkning på virksomhetsstyringen, kan det se ut til at kommunene i mange tilfeller ikke setter tydelige nok krav, og at selskapene i stor grad opererer fritt.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6692
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6287
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjectØkonomisk analyseen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.titleEr kraftselskapers investeringer utenfor kjernevirksomheten lønnsomme?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel