Show simple item record

dc.contributor.advisorRøvik, Kjell Arne
dc.contributor.authorAasland, Fredrik
dc.contributor.authorFolkestad, Tor-Kjetil Jegervatn
dc.date.accessioned2015-01-09T12:17:06Z
dc.date.available2015-01-09T12:17:06Z
dc.date.issued2014-11-14
dc.description.abstractGitt kompleksiteten innenfor administrasjon og ledelse, er det å lede et språklig eller kulturelt homogent personale muligens utfordrende nok. Hva skjer dersom det i tillegg eksisterer en språklig eller kulturell ulikhet mellom lederen og de han/hun leder? I denne oppgaven har vi tatt for oss Troms Offshore som siden 2009 har diskutert problemstillinger knyttet til ledelse og konflikthåndtering og sosialisering av multikulturelle besetninger. Den teoretiske innrammingen for oppgaven er delvis basert på Tor Høst sin helhetlige modell for ledelse. I tillegg vil vi blant annet relatere oppgaven til et større internasjonalt forskningsprosjekt på kultur og ledelse, kalt ”GLOBE”. Datainnsamling er utført gjennom spørreundersøkelse til 15 kapteiner i Troms Offshore, som ble fulgt opp av en kvalitativ intervjurunde av HR manager og to kapteiner. I analysen ble det sett på den enkelte kaptein sin opplevelse av sin egen lederadferd i møte med besetningsmedlemmer med annet språk og nasjonalitet enn han selv. Videre ble det undersøkt hvordan bedriftenes strategi og rutiner i lederskapsutvikling ble håndtert og hvorvidt kapteinene opplevde at denne strategien hadde påvirket dem som ledere. Vår undersøkelse viste at kapteinene i Troms Offshore er av den oppfatning av at de tar hensyn til besetningsmedlemmenes kulturelle bakgrunn i sin lederadferd. Undersøkelsen er imidlertid begrenset i tid og omfang, noe som også begrenser overføringsverdien av våre funn til andre virksomheter utenfor den populasjon som omfattes av vår undersøkelse. Likevel er funnene vi gjorde interessante i lys av oppgavens problemstilling, herunder at analysen av undersøkelsen langt på vei bekrefter at kulturelle ulikheter mellom leder og besetning har en effekt på lederens adferd.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7007
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6597
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3906en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.titleKULTURTILPASSET LEDERSKAP : Endrer lederen sin adferd, på bakgrunn av opplevd kulturforskjell, i møte med ansatte med annen nasjonalitet og språk enn han selv?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record