Show simple item record

dc.contributor.advisorRøvik, Marit
dc.contributor.authorHansen, Marit
dc.date.accessioned2015-02-02T12:06:37Z
dc.date.available2015-02-02T12:06:37Z
dc.date.issued2014-11-14
dc.description.abstractTema for oppgaven er implementering i skolen. Hovedutfordringen i skolen er å minske avstanden mellom reformideene og praksisen i klasserommet, og rektor som skolens øverste leder har her en nøkkelrolle i kraft av sin posisjon. Problemstilling for oppgaven er: Hva kjennetegner rektorers tenkning om- og idealer for "god implementering"- og hvordan utfører de implementering i praksis? Oppgaven er en kvalitativ studie hvor det empiriske materialet baserer seg på intervju med åtte rektorer i Tromsø kommune. Hovedteoriene bottom up og top down er oppgavens teoretiske referanseramme, samt Røviks (2014)implementeringsdoktriner. Intensjonen med studiet er om mulig å finne noen felles oppfatninger om gode måter å implementere på, eller er det snakk om mer eller mindre "private" implementeringsdoktriner. Funnene gir ikke grunnlag for noen entydig konklusjon om en felles strategi for å møte implementeringsutfordringene i skolen. Men data viser likevel noen sammenfallende forestillinger om iverksetting, hvor det er en miks av elementer fra de ulike doktrinene.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7064
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6646
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSTV-3906en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en
dc.subjectimplementeringsdoktrineren
dc.subjecttop downen
dc.subjectbottom upen
dc.titleImplementering i skolen, top down eller bottom up? En kvalitativ studie av hvilke grep og tanker rektor har om implementeringsprosesseren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)