Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRøvik, Marit
dc.contributor.authorHansen, Marit
dc.date.accessioned2015-02-02T12:06:37Z
dc.date.available2015-02-02T12:06:37Z
dc.date.issued2014-11-14
dc.description.abstractTema for oppgaven er implementering i skolen. Hovedutfordringen i skolen er å minske avstanden mellom reformideene og praksisen i klasserommet, og rektor som skolens øverste leder har her en nøkkelrolle i kraft av sin posisjon. Problemstilling for oppgaven er: Hva kjennetegner rektorers tenkning om- og idealer for "god implementering"- og hvordan utfører de implementering i praksis? Oppgaven er en kvalitativ studie hvor det empiriske materialet baserer seg på intervju med åtte rektorer i Tromsø kommune. Hovedteoriene bottom up og top down er oppgavens teoretiske referanseramme, samt Røviks (2014)implementeringsdoktriner. Intensjonen med studiet er om mulig å finne noen felles oppfatninger om gode måter å implementere på, eller er det snakk om mer eller mindre "private" implementeringsdoktriner. Funnene gir ikke grunnlag for noen entydig konklusjon om en felles strategi for å møte implementeringsutfordringene i skolen. Men data viser likevel noen sammenfallende forestillinger om iverksetting, hvor det er en miks av elementer fra de ulike doktrinene.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7064
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6646
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3906en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en
dc.subjectimplementeringsdoktrineren
dc.subjecttop downen
dc.subjectbottom upen
dc.titleImplementering i skolen, top down eller bottom up? En kvalitativ studie av hvilke grep og tanker rektor har om implementeringsprosesseren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel