Show simple item record

dc.contributor.advisorJohnsen, Jahn Petter
dc.contributor.authorCelius, Håkon
dc.date.accessioned2015-02-13T10:20:03Z
dc.date.available2015-02-13T10:20:03Z
dc.date.issued2014-08-17
dc.description.abstractMed utgangspunkt i arbeidet med å etablere et nytt forvaltningsregime av de marine ressursene i Tvedestrand, ble 11 sentrale aktører og berørte parter intervjuet: marinbiologer, fiskeriforvaltere, en representant for lokalpolitikerne, representanter for kommunens administrasjon og næringsorganisasjoner for fiskeriene. Det empiriske materialet for denne studien er basert på en kombinasjon av både intervjusamtaler og andre relevante skriftlige kilder, for å undersøke hvordan og på hvilke måter de overnevnte aktørene bygget allianser og definerte medspillere i prosessene med å skape kysten i Tvedestrand som et nytt forvaltningsobjekt ved å utvikle soneforvaltning som virkemiddel for å verne hummer og kysttorsk. Resultatene viser at marinbiologer ved HI Flødevigen i nær allianse med representanter i Tvedestrand kommune var prosessdriver i arbeidet med å introdusere soneforvaltning og vernesoner. Som en del av dette arbeidet med å skape et lokalt tilpasset forvaltningsregime ble lokalebefolkningen og lokale fiskere invitert til aktivt å delta med sine synspunkter gjennom spørreundersøkelse, folkemøter og lokal høring som munnet ut i et politisk vedtak om vernesoner. I denne delen av prosjektarbeidet møtte HI Flødevigen og kommunen sterk motstand fra de lokale fiskerne og deres organisasjoner fordi de opplevde at egne interesser ikke ble ivaretatt. Det empiriske materialet viser at det ikke lyktes HI Flødevigen og kommunen i å inkludere yrkesfiskerne og deres interesseorganisasjoner som aktive medspillere i arbeidet med å utforme et lokalt tilpasset forvaltningsregime. Resultatene viser at det til tross for HI Flødevigens og kommunens gode intensjon om å etablere soneforvaltning som et mulig forvatningsverktøy har de ikke lyktes i å innrullere de relevante aktørene/berørte partene på en tilfredsstillende måte for å kunne forankre prosjektet innenfor et allerede etablert forvaltningsregime.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7119
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6718
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDFSK-3960en
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Other fisheries disciplines: 929en
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920::Andre fiskerifag: 929en
dc.subjectfisheries managementen
dc.titleForvaltning av marine ressurser i kystsonen i Tvedestrand. En utforskende studie av aktører og berørte parters involvering i prosesser mot et lokalt tilpasset forvaltningsregimeen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record