Show simple item record

dc.contributor.advisorLarsen, Roger
dc.contributor.authorOlsen, Fredrik
dc.date.accessioned2015-02-16T12:30:45Z
dc.date.available2015-02-16T12:30:45Z
dc.date.issued2014-05-15
dc.description.abstractI denne oppgaven vil jeg presentere resultater fra to forsøk med svivelkrok i det nordlige fisket etter torsk og hyse. For at leseren skal ha en god og fyldig innsikt i forhold vedrørende bruk av line som fangstredskap og dagens teknologinivå innen flåten, har jeg innledningsvis valgt å lage en fyldig beskrivelse av forhold som jeg mener er essensielle for å forstå hvordan dagens norske linefiske står. Med den nyere historiske utvikling i klart minne, vil vi være i bedre stand til å kunne vurdere viktigheten av nye parametere som underlegges prøving. Forsøkene ble gjennomført om bord to ulike autolinefartøy i løpet av mai og desember 2013. Området for forsøkene ble satt til Nordkappbanken utenfor kysten av Finnmark. Etter hva resultatene fra forsøkene har vist, er det ingen påvist positiv effekt i henhold til fangstrate ved bruk av krok med svivel i fisket etter torsk og hyse. Forsøkene ble gjennomført i områder med relativ høy tetthet av hyse og på tross av relativ ulik fisketetthet ved begge forsøkene, viste resultatene seg å være like for begge forsøkene. Under det andre forsøket ble også vekt og lengde målt på all fisk. Resultatene fra disse målingene viste heller ingen signifikant forskjell mellom vanlig krok og svivelkrok.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7139
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6721
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDFSK-3960en
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920::Fiskeriteknologi: 924en
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Fisheries technology: 924en
dc.titleLine som fangstmetode og en studie av effekten av krok med svivelen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)