Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBrekke, Mary
dc.contributor.authorSandberg, Solveig
dc.date.accessioned2015-05-13T13:41:35Z
dc.date.available2015-05-13T13:41:35Z
dc.date.issued2014-06-30
dc.description.abstractEn studie av tre læreres subjektive oppfattelse av hvordan de arbeider med lærer-elev relasjon begrenset til; lærers syn på relasjon i forhold til god klasseledelse, lærers støtte av elever, lærers oppfattelse av sin rolle i forhold til elevenes trygghet og tillit, elevenes motivasjon og engasjement i egen læring, og om lærere/skolen har relasjon som tema på felles arbeid. Studien er kvalitativ studie med intervju som metode. Grunnlag for analysen er intervju med 3 lærere, alle med lang erfaring i skolen. Alle tre jobber på barnetrinnet. Mine funn gjennom oppgaven er at lærerne var opptatt av å opprettholde eller skape god relasjon til sine elever. Alle tre lærere hadde fokus på hvordan de skulle arbeide i forhold til lærer-elev relasjon. I forhold til sin rolle i relasjon syns jeg at jeg så lærere som bød på seg selv, og de viste raushet overfor elever, og de var engasjert i elevene gjennom deres faglige og sosiale læring. Bevissthet rundt lærer-elev relasjon er viktig, og det er nødvendig med videre satsing på relasjon i skolen fra lokalt og sentralt hold. Rollen eleven får når skolen starter eller ved overgangen til ny skole kan være helt avgjørende for elevens læringsutbytte og faktisk for elevens framtid som menneske.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7668
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7257
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSPEMG_06-007en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.titleBedre læringsmiljø! Hvordan? En studie av hvordan lærere tenker at de arbeider for å skape god relasjon til sine elever.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)