Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAarsæther, Nils
dc.contributor.authorTorp, Sindre
dc.date.accessioned2015-06-30T09:07:15Z
dc.date.available2015-06-30T09:07:15Z
dc.date.issued2015-05-13
dc.description.abstractI denne masteroppgaven beskrives endringer innenfor det kommunale tjenestetilbudet i Skjerstad kommunedel ti år etter sammenslåingen av Skjerstad kommune og Bodø kommune. Kommunesammenslåingen kan best beskrives som en innlemmelse eller byutvidelse med tanke på den store ulikheten i befolkningsmengde. Da de to kommunene ble til Bodø kommune fra og med 1. januar 2005, mistet Skjerstad kommune noe av sin autonomi, i bytte mot at Bodø kommune tok ansvaret for en videreføring av nivået på det kommunale tjenestetilbudet. Skjerstad kommune var på det tidspunktet svært dårlig stilt økonomisk, og det ble vurdert som nødvendig med en sammenslåing med en nabokommune som hadde de økonomiske midlene til nye investeringer, særlig i skolesektoren, som var viktige for opprettholdelsen av tjenestetilbudet. Spørsmålet det søkes svar på i denne masteroppgaven er om Bodø kommune klarte å videreføre det kommunale tjenestetilbudet i sin nye kommunedel på et slikt nivå at befolkningen fortsatt er tilfredse med tjenestene som tilbys. Masteroppgaven er gjennomført som en kvalitativ studie av hvordan kommunalt ansatte og innbyggere i Skjerstad kommunedel opplever og vurderer de kommunale tjenestene ti år etter sammenslåingen med Bodø kommune. Studien undersøker i hvilken grad systemkapasiteten og tilpasningseffektiviteten er ivaretatt, altså i hvilken grad kommunen dekker behovene blant befolkningen. Oppgaven tar også for seg aspekter som tilhørighet og lokaldemokratisk medvirkningsmulighet blant Skjerstads innbyggere i det samme tidsrommet. Gjennom informantene i studien ble det gitt uttrykk for bedre tilgang på fagkompetanse og videreføring av store deler av tjenestetilbudet. Også visse lokaldemokratiske og lokaladministrative funksjoner har blitt ivaretatt, noe som kan skyldes at Skjerstad er relativt godt representert i Bodø kommunes styringsorganer.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7802
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7393
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSPL-3900en_US
dc.subjectSamfunnsplanleggingen_US
dc.subjectKommunesammenslåingen_US
dc.subjectTilpasningseffektiviteten_US
dc.subjectSystemkapasiteten_US
dc.subjectBorgereffektiviteten_US
dc.subjectLokaldemokratien_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.titleSkjerstadmodellen - i pose og sekk? En kvalitativ studie av endringer innenfor det kommunale tjenestetilbudet ti år etter kommunesammenslåingen av Skjerstad og Bodøen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)