Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOftedal, Elin Merethe
dc.contributor.authorSvendsen, Espen Renø
dc.date.accessioned2015-07-09T13:33:12Z
dc.date.available2015-07-09T13:33:12Z
dc.date.issued2015-05-30
dc.description.abstractJuridisk sikring av forskningsresultater og teknologi gjennom patenter er ofte et premiss for å skape langsiktige konkurransefortrinn. Litteraturen på akademisk entreprenørskap har for det meste attribuert patentproduksjon til endringer i regelverk, spesielle fagfelt og personlige motivasjonsfaktorer hos forskerne. I denne studien undersøkes betydningen av fagmiljøet. Denne induktive, eksplorative og kvalitative studien forsøker å undersøke hvordan et patentproduserende miljø utvikles innen en akademisk institusjon. Formålet er å bidra til kunnskap om hvordan universitetet kan øke sitt entreprenørielle image. På bakgrunn av et institusjonelt teoretisk rammeverk har det blitt gjort intervjuer ved tre tekniske - og naturvitenskapelige institutter ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Intervjuene har blitt analysert opp mot en analysematrise basert på det institusjonelle rammeverket. Analysematrisen er sammensatt av såkalte regulative, normative og kultur-kognitive pilarer. Litt enkelt sagt representerer pilarene regler, normer og kunnskap. Disse pilarene inneholder elementer som enten støtter eller hemmer utvikling av patentproduserende miljøer. I tillegg har det blitt hentet inn perspektiver fra universitetets forskningsavdeling og teknologioverføringskontoret Norinnova, som er de andre aktørene i innovasjonssystemet. Funnene ble tolket og analysert opp mot analysematrisen, og det ble utviklet institusjonelle profiler for alle tre instituttene. Det ser ut til at det grunnleggende såfrøet for at et slikt miljø skal etablere og utvikle seg, er at enkeltpersoner har kunnskap og erfaring fra eksterne innovasjonsprosesser. Dette er et funn i den kultur-kognitive pilar. Over tid modnes støttende elementer i den normative pilar. Til slutt gjør ledelsen intervensjoner i den regulative pilar. I et modent patentproduserende miljø finnes det støttende elementer i alle pilarene samtidig.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7831
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7419
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3902en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en_US
dc.titleAkademisk revolusjon i bevarende omgivelser. En institusjonell analyse av innovasjonssystemet ved universitetet i Tromsø, med fokus på det patentproduserende miljø.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)