Show simple item record

dc.contributor.advisorThyholdt, Sverre Braathen
dc.contributor.authorBreivik, Jørgen
dc.contributor.authorArntzen, Anders
dc.date.accessioned2015-07-10T12:00:20Z
dc.date.available2015-07-10T12:00:20Z
dc.date.issued2015-05-29
dc.description.abstractAnalysen benytter paneldata basert på offisielle regnskapsdata for til sammen 91 norske byggevarebutikker, tilhørende tre byggevarekjeder, for perioden 1998–2013. Det er benyttet økonometrisk metode på fast og tilfeldig effekt-modeller. Undersøkelsen finner sterke indikasjoner for at virksomheter med høy varelagereffektivitet også har sterkere finansielle prestasjoner enn virksomheter med svak varelagereffektivitet. Videre finner analysen at varelagereffektiviteten øker ved økende størrelse på virksomheten. Funnene indikerer også at varelagereffektiviteten er nedadgående i perioden for alle kjedene. I tillegg viser undersøkelsen at byggevarebutikker lokalisert i Nord-Norge har svakere varelagereffektivitet enn sine bransjekollegaer i sør. Avslutningsvis avdekker analysen at det for varelagereffektivitet er en positiv effekt å ha flere butikkutsalg organisert under én virksomhet. Analysen bekrefter gjeldende teori på området og bekrefter funn gjort for amerikanske virksomheter innen «lumber and building materials». Undersøkelsen av byggevarebransjen er så vidt vi kjenner til den eneste av sitt slag i Norge. Funnene vil kunne gi eiere og ledere av byggevarebutikker og byggevarekjeder en større forståelse av sammenhenger relatert til varelagereffektivitet og økonomiske effekter av disse prestasjonsindikatorene.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7844
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7432
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3901en_US
dc.subjectvarelagereffektiviteten_US
dc.subjectfinansiell prestasjonen_US
dc.subjectbyggevarebransjenen_US
dc.subjectomløpshastigheten_US
dc.subjectfast/tilfeldig-effekt modellen_US
dc.subjectfixed/random-effects modelen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleElementer som påvirker varelagereffektivitet og dens effekt på finansielle prestasjoner - En økonometrisk paneldataundersøkelse på utvalgte norske byggevarekjeder.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)