Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSollid, Henning
dc.contributor.advisorOttesen, Gunnar
dc.contributor.authorJohannessen, Andreas Øien
dc.date.accessioned2015-07-10T12:36:40Z
dc.date.available2015-07-10T12:36:40Z
dc.date.issued2015-05-31
dc.description.abstractStyremedlemmer i norske aksjeselskaper er av aksjeloven underlagt en rekke ansvar og plikter. De viktigste områdene innenfor dette er styrets forvaltningsplikt, styrets tilsynsplikt, styrets ansvar for forsvarlighetsvurdering av selskapets likviditet og egenkapital, og handleplikten ved uforsvarlig egenkapital. Reglene innenfor dette gjelder alle styremedlemmer i norske aksjeselskaper, uavhengig av selskapets bransje og størrelse. Det jeg har ønsket å oppnå med denne oppgaven er å avdekke den store variasjonen av kjennskap til styrets ansvar som finnes blant styremedlemmer i norske aksjeselskaper. Dette har blitt undersøkt ved hjelp av oppgavens hovedproblemstilling: Kjenner styremedlemmer i norske aksjeselskaper til sine ansvar og plikter ifølge aksjeloven, og sørger de for tilfredsstillende intern kontroll av selskapenes virksomhet? For å undersøke dette har jeg basert meg på lovteksten i aksjeloven, og benyttet COSO-rammeverkets kontrollstruktur for undersøkelsen av intern kontroll. Undersøkelsen ble utført som en sammenlignende flercasestudie, der fire forskningsspørsmål ble undersøkt ved hjelp av delvis strukturerte intervjuer av fire styremedlemmer fra ulike aksjeselskaper. Svarene på disse fire forskningsspørsmålene ble så benyttet til å besvare oppgavens hovedproblemstilling. Oppgaven konkluderer med at det blant de undersøkte styremedlemmene viser seg å være stor variasjon av graden av kjennskap til de ansvarene og pliktene som styremedlemmer er pålagt av aksjeloven. Det fremgår betydelige forbedringspotensialer for flere av styremedlemmene, og styrene de sitter i. Når det gjelder intern kontroll viser det seg også å være store variasjoner, fra tilfredsstillende til ganske mangelfull. Også her er det store forbedringspotensialer for flere av selskapene.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7847
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7435
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleStyrets ansvar i norske aksjeselskaper. En analyse av styremedlemmers kjennskap til styrets ansvar ifølge aksjelovenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel