Show simple item record

dc.contributor.advisorSørensen, Yvonne
dc.contributor.authorAronsen, Frederic
dc.date.accessioned2015-09-16T15:23:02Z
dc.date.available2015-09-16T15:23:02Z
dc.date.issued2015-05-14
dc.description.abstractI masteroppgaven fokuseres det på alternativ muntlig kommunikasjon i matematikkundervisningen for elevene. Hensikten med undersøkelsen var å få en forståelse for hvordan det tradisjonelle IRF kommunikasjonsmønsteret (Lemke 1990:8, Grevholm 2013:241), som tradisjonelt er blitt brukt i matematikkundervisningen, kan endres ved at lærer legger til rette for alternativt muntlig kommunikasjon i matematikkundervisningen. Problemstillingen er: Hvordan kan jeg som lærer legge til rette for alternativ muntlig kommunikasjon i matematikkundervisningen? Det blir brukt teori som omhandler et tradisjonelt kommunikasjonsmønster og alternative kommunikasjonsmønstre for å belyse bruken av de ulike mønstrene, og hvordan de kan fungere i undervisningen. Undersøkelsen er forankret vitenskapsteoretisk under det konstruktivistiske perspektivet (Postholm 2005:20). Det er brukt kvalitative forskningsmetoder som strukturert observasjon og filmopptak. Utvalget bestod av en gruppe elever. Ved bruk av observasjon var det mulig å erfare hvilke aktiviteter som førte til utvikling av elevenes læring. Aksjonslæring er valgt som tilnærming i undersøkelsen. Hensikten med aksjonslæring er å lære i og av det som skjer i praksisfelte (Tiller 2006:52). Som analytisk tilnærming ble det brukt personsentrerte og temasentrerte analytiske tilnærminger (Thagaard 2009:149). De valgte alternative redskapene for å legge til rette for alternativ muntlig kommunikasjon fungerte godt i forhold til å holde fokus på kommunikasjonen i undervisningen. John Van De Walle sin trefase struktur for gjennomføring av undervisningen omhandler førfasen, underfasen og etterfasen (Van De Walle et al. 2010:51). Denne strukturen var et godt redskap for muntlig kommunikasjon. Videre ble Suzanne Chapin sine fem prinsipper brukt som redskap for å legge til rette for å praktisere alternativ muntlig kommunikasjon (Chapin et al. 2003:105-108), samt at hennes fem ”talk moves” ble brukt som redskap for å praktisere alternativ muntlig kommunikasjon (Chapin et al. 2003:13-15). Resultatene fra undersøkelsen viste at det var mulig å praktisere alternativ muntlig kommunikasjon i matematikkundervisningen. De redskapene som var valgt for utprøving av et alternativ muntlig kommunikasjon, bidro til at det var mulig å kjenne igjen bruk av alternative muntlige kommunikasjonsmønstre, og når det ble tatt i bruk et tradisjonelt IRF kommunikasjonsmønster.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8086
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7668
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDLRU-3901en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289en_US
dc.titleAlternativ muntlig kommunikasjon i matematikk. Fra et tradisjonelt til et alternativt muntlig kommunikasjonsmønsteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)