Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSteele, Annfrid Rosøy
dc.contributor.advisorDrageset, Ove Gunnar
dc.contributor.authorKarlsen, Linn-Mari
dc.contributor.authorStark, Kathrine Bakkelund
dc.date.accessioned2015-09-21T11:37:39Z
dc.date.available2015-09-21T11:37:39Z
dc.date.issued2015-05-14
dc.description.abstractMisoppfatninger om desimaltall er et kjent fenomen i litteraturen. Derfor stilte vi oss undrende til hvilken grad dette forekommer i dagens klasserom. Problemstillingen for oppgaven var "På hvilken måte kan diagnostisk undervisning bidra til å avdekke misoppfatninger, slik at elevene kan utvikle begreper knyttet til desimaltall". Masteravhandlingens teoretiske referanseramme er konstruktivismen. Hovedfokuset ligger på Piagets forklaring på hvordan kunnskap blir til gjennom assimilasjon og akkomodasjon. Ved å utarbeide en diagnostisk kartlegging avdekket vi hvilke misoppfatninger som var i elevgruppen. Videre utformet vi tre aksjoner som skulle bidra til elevenes begrepsutvikling i desimaltall slik at misoppfatningene kan overvinnes. Etter aksjonene gjennomførte vi en etter-kartlegging. I oppgaven analyserer vi begrepsutviklingen og misoppfatningene til elevene, samt drøfter hva årsaken til endringen kan være. Vi belyser også ulike årsaker til hvorfor elevene innehar misoppfatninger.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8114
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7694
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDLRU-3901en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.subjectDiagnostisk kartleggingen_US
dc.subjectGard Brekkeen_US
dc.subjectBegrepsforståelseen_US
dc.subjectMcIntoshen_US
dc.subjectMisoppfatningen_US
dc.subjectDiagnostisk undervisningen_US
dc.titleMisoppfatninger om desimaltall. Kartlegging av misoppfatninger hos elever på 5-trinn og diagnostisk undervisning som metode for begrepsutvikling i desimaltallen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel