Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJacobsen, Dag Ingvar
dc.contributor.authorThyholdt, Merete
dc.date.accessioned2016-04-05T12:41:24Z
dc.date.available2016-04-05T12:41:24Z
dc.date.issued2015-11-18
dc.description.abstractFormålet med oppgaven var å belyse tema deltakelse og informasjonstilfredsheten i en endringsprosess. Organisasjoner er i stadig endring i dag og preges av et hyppig krav. Hvorfor er det så vanskelig å gjennomføre endringer? De kan ofte bli annerledes enn fra de opprinnelige intensjonene og hva er årsaken til det? En stadig større mengde litteratur på dette området fremstiller deltakelse og informasjon som et viktig element i endringsprosess. Organisasjoner er komplekse sosiale systemer og deltakelse og informasjon foregår ikke i isolasjon fra andre faktorer, og må derfor ses i sammenheng med eksisterende forhold. I denne undersøkelsen så jeg nærmere på bruken av informasjon og deltakelse som en form for å effektivisere endringsprosessen som kan bidra til implementering av endringen, og være et virkemiddel for å redusere motstand mot endringen. Hovedfunnene i denne oppgaven gir ikke grunnlag for entydige konklusjoner, men viser her at det ikke var noen sammenheng mellom deltakelse og motstand, men derimot sammenheng mellom informasjonstilfredshet og motstand.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9104
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8670
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSTV-3906
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.subjectDeltakelseen_US
dc.subjectInformasjonen_US
dc.subjectMotstanden_US
dc.subjectEndringen_US
dc.titleHvordan informasjonstilfredshet og deltakelse påvirker motstand til endring?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)