Show simple item record

dc.contributor.advisorPettersen, Hilde Marie
dc.contributor.authorMeiner, Madeleine
dc.date.accessioned2016-07-06T13:34:35Z
dc.date.available2016-07-06T13:34:35Z
dc.date.issued2016-05-18
dc.description.abstractDenne oppgaven er en litteraturstudie av den internasjonale litteraturen om endringsledelse. Følgende forskningsspørsmål belyses: hva er endringsledelse og hvordan defineres det i litteraturen, hva beskrives som sentrale nøkkelkomponenter for endringsleder, hvordan begrunnes endringsledelse i litteraturen og er dets effekt dokumentert? For å besvare disse forskningsspørsmålene ble 17 bidrag analysert. Oppgaven benyttet to perspektiver; det instrumentelle- og symbolske perspektivet. I det instrumentelle perspektivet er organisasjonen utelukkende midler for å oppnå mål og i det symbolske perspektivet analyseres organisasjonens valg ut ifra symboler og myter. Videre viste analysen ved hjelp av disse perspektivene at endringsledelse kan forstås både som en målrettet og rasjonell prosess samt en meningssammenheng i forhold til endringsledelsen som sosiale fenomener som tolkes og konstrueres. Oppgaven avsluttes med en diskusjon rundt mine forventinger utledet fra det instrumentelle- og symbolske perspektivet. Det konkluderes med at endringsledelse defineres ulikt i litteraturen, til gjengjeld er det enighet om at endringsleder har en viktig og sentral rolle i endringsprosessen samt at endring må ledes og styres for at endringsinitiativ skal lykkes. Sentrale nøkkelkomponenter for endringsleder består av blant annet å kommunisere en visjon, være en god rollemodell, motivere de ansatte og velge riktig endringsledelsesverktøy. Det viser deg at endringsledelse har dokumentert effekt i litteraturen, men resultatene er lite en tydede.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9409
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8967
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.titleEndringsledelse - En litteraturstudie av konseptet endringsledelse. Lederens rolle i endringsprosesser.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record