Show simple item record

dc.contributor.advisorFolkenborg, Håkon Rune
dc.contributor.authorBerg, Anna Elise
dc.date.accessioned2016-08-24T13:42:30Z
dc.date.available2016-08-24T13:42:30Z
dc.date.issued2016-05-18
dc.description.abstractProblemstilling Denne oppgaven er basert på en kvalitativ studie omkring regning som grunnleggende ferdighet i samfunnsfag. Problemstillingen for denne oppgaven er Hvordan blir regning som grunnleggende ferdighet i samfunnsfag forstått og brukt av et utvalg samfunnsfaglærere på mellomtrinnet? Jeg vil belyse denne problemstillingen med forskningspørsmålene - Hva legger et utvalg lærere i begrepet regning som grunnleggende ferdighet i samfunnsfag, og er det ulike forståelser av begrepet? - Er regning som grunnleggende ferdighet en prioritet hos lærere, hvor det jobbes aktivt for å utvikle ferdigheten? - Hvordan blir regning implementert i samfunnsfagundervisningen, og i hvilken grad? Metode Jeg har valgt kvalitativt intervju av til sammen 6 lærere på mellomtrinnet, fordelt på tre ulike skoler i Tromsø. Resultater Tre av lærerne viser god forståelse av begrepet, hvor de resterende tre viser manglende forståelse for begrepet. Alle lærerne er positive til at begrepet er satt fokus på, også i samfunnsfag. To av lærerne gir vurdering av ferdigheten til elevene. Tre av lærerne planlegger sine samfunnsfagtimer med høyde for de grunnleggende ferdighetene.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9531
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9089
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDLRU-3905
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.subjectGrunnleggende ferdigheten_US
dc.subjectregningen_US
dc.subjectsamfunnsfagen_US
dc.subjectdidaktikken_US
dc.titleRegning som grunnleggende ferdighet i samfunnsfag. Hvordan blir regning som grunnleggende ferdighet i samfunnsfag forstått og brukt av et utvalg samfunnsfaglærere på mellomtrinnet?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)