Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaavold, Per Øystein
dc.contributor.authorKristiansen, Eli Grete Hansson
dc.date.accessioned2016-08-24T13:49:49Z
dc.date.available2016-08-24T13:49:49Z
dc.date.issued2016-05-18
dc.description.abstractDenne studien har tittelen Motivasjon til matematikkfaget. Hensikten med studien er å undersøke elevers motivasjon til matematikkfaget og prøve å forstå hva som kan bidra til å øke elevenes motivasjon til faget. Som ferdig utdannet lærer er det viktig for meg å kunne bidra til å øke elevenes interesse og ferdigheter i faget. Jeg har hatt fokus på elevene, og hvilke faktorer som spiller en rolle i elevenes hverdag i skolen, og hva som ligger til grunne for elevenes forhold til matematikk. Studiet mitt tar utgangspunkt i et konstruktivistisk kunnskapssyn, og har et generisk kvalitativt forskningsdesign. Innsamlingen av dataen fant sted på tre ulike klassetrinn, med elever i alderen 10-16 år. Jeg benyttet meg av et semistrukturert intervju som metode, og brukte lydbånd mens intervjuet foregikk. Videre transkriberte og analyserte jeg dataene, og ut fra tematisk analyse tolket jeg datamaterialet ved å se etter sammenhenger og forskjeller hos informantene mine. Gjennom analysen fant jeg at elever med middels måloppnåelse har lav motivasjon og forståelse av matematikkfaget. Samtidig er det forskjell i motivasjonsfaktorer hos elever ved 5.-, 8.- og 10.-klassetrinn. Elevene har ulike syn og forståelse av nødvendigheten ved å lære matematikk, men samtidig ser på seg selv som gode matematikere.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9533
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9091
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDLRU-3903
dc.subjectMatematikkdidaktikken_US
dc.subjectMatematikken_US
dc.subjectAttribusjonen_US
dc.subjectMotivasjonen_US
dc.subjectIndre og ytre motivasjonen_US
dc.subjectAttribution Theoryen_US
dc.subjectKvalitativ metodeen_US
dc.subjectMotivasjonsfaktoreren_US
dc.subjectKvalitative intervjuen_US
dc.subjectEvneren_US
dc.subjectInnsatsen_US
dc.subjectSuksessen_US
dc.subjectKonstruktivistisk læringssynen_US
dc.subjectTematisk Analyseen_US
dc.subjectSelf determination theoryen_US
dc.subjectSosiale relasjoneren_US
dc.subjectRelasjoneren_US
dc.subjectLæringen_US
dc.subjectLæreren_US
dc.subjectLektoren_US
dc.subjectLærerutdanningen_US
dc.subjectDidaktikken_US
dc.subjectEleveren_US
dc.subjectSkoleen_US
dc.subjectGrunnskoleen_US
dc.subjectLæringssynen_US
dc.subjectLæringsperspektiveren_US
dc.subjectKunnskapssynen_US
dc.subjectUndervisningen_US
dc.subjectLektor-utdanning 5.-10-trinnen_US
dc.subjectØkt motivasjonen_US
dc.subjectHensikt med fagen_US
dc.subjectMestringen_US
dc.subjectMestringsfølelseen_US
dc.subjectNytteverdien_US
dc.subjectPraktisk anvendelseen_US
dc.subjectMetodeen_US
dc.subjectAnalyseen_US
dc.subjectEtikken_US
dc.subjectForståelseen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.titleMotivasjon til matematikkfaget - En kvalitativ undersøkelse av motivasjonsfaktorer hos elever på 5.- 8.- og 10.-klassetrinn.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)