Show simple item record

dc.contributor.advisorDrageset, Ove Gunnar
dc.contributor.authorAndreassen, Therese
dc.contributor.authorJohansen, Andreas Markus
dc.date.accessioned2016-08-24T13:54:05Z
dc.date.available2016-08-24T13:54:05Z
dc.date.issued2016-05-13
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har vi sett på hvordan forskning beskriver god brøkundervisning og på hvilke måter dette kommer til syne i praksis. Hensikten er å danne eksempler på god brøkundervisning. Studien har et kvalitativt forskningsdesign hvor datainnsamlingen baserte seg på observasjoner i to klasser på 6. trinn. Det ble i tillegg benyttet intervju for å underbygge observasjonene. I observasjonen støttet vi oss på Schoenfeld og Floden sitt rammeverk, Teaching for Robust Understanding in Mathematics (TRU Math). Dette er et rammeverk bestående av fem dimensjoner som er sentrale innenfor matematikkundervisning, og tar for seg det som allerede er kjent som god undervisningspraksis. Vi har også sett på hvordan undervisningen har støttet opp under det komplekse brøkbegrepet bestående av fem aspekter. Aspektene må beherskes for å få en fullverdig forståelse for brøk. Vi kommer frem til at undervisning som bidrar til at elever utvikler matematisk kyndighet og ivaretar alle aspektene innenfor brøk, kvalifiserer til god brøkundervisning. I oppgaven trekker vi frem utvalgte undervisningssituasjoner som skåret høyt på de fem dimensjonene i TRU Math, og drøfter hvorfor de skåret høyt. Vi diskuterer deretter om undervisningen som har skåret høyt bidrar til å utvikle matematisk kyndighet og om det komplekse brøkbegrepet ble ivaretatt. Vi kom frem til at undervisningssituasjonene som la opp til diskusjon og samtale skåret høyt på TRU Math. Undervisningssituasjonene som er presentert kvalifiserer til god brøkundervisning blant annet på grunn av lærernes ordlegging og organisering av undervisningen, at elevene ble aktivert til deltakelse og at undervisningen ble styrt etter elevenes utsagn, behov og misoppfatninger i brøk.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9534
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9092
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDLRU-3903
dc.subjectBrøken_US
dc.subjectBrøkundervisningen_US
dc.subjectTRU Mathen_US
dc.subjectKlasseromsdiskusjonen_US
dc.subjectEffektive klasseromen_US
dc.subjectMatematikkundervisningen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.subjectMatematisk kyndigheten_US
dc.subjectBrøkaspekteren_US
dc.titleBrøkundervisning i forskning og praksis. En kvalitativ studie om hva forskning sier er god brøkundervisning og på hvilke måter dette kommer til syne i praksisen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record