Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAndreassen, Svein-Erik
dc.contributor.advisorSørensen, Yvonne
dc.contributor.authorJohnsen, Silje
dc.date.accessioned2016-08-24T13:55:59Z
dc.date.available2016-08-24T13:55:59Z
dc.date.issued2016-05-13
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har til hensikt å bidra til å belyse potensialet for lokalorientert pedagogikk i den norske skolen. Forskningsinteressen ligger i å finne ut om lokalorientert pedagogikk kan være et verktøy i arbeidet med tilpasset opplæring og kompetanseoppnåelse. Videre vil det fokuseres på hvilke muligheter og utfordringer som knyttes til dette. Forskningsstrategisk har det vært benyttet casestudier og de kvalitative metodene tekstanalyse, intervju og observasjon. Mine funn viser at lokalorientert pedagogikk virker å være et nyttig virkemiddel for kompetanseoppnåelse. Gjennom differensiering av skolens innhold tilrettelegges det for at eleven får oppleve undervisningen som meningsfylt og virkelighetsnær. Funn fra analysen viser videre at lokalorientert pedagogikk ikke handler om én didaktisk metode, men snarere et differensiert mangfold av metoder og innhold. På den måten handler lokalorientert pedagogikk mer om et perspektiv og et gjennomgående fokus i opplæringen. Videre forteller min empiri at det finnes flere faktorer som kan skape utfordringer for arbeidet med lokalorientert pedagogikk. Her spiller eksempelvis skolens lokale læreplanarbeid en stor rolle. Min empiri forteller at også læreres oppfatning av læreverkets innhold, deres kollegiale samarbeid og skolens lederskap vil ha innvirkning på hvor sterke disse motkreftene føles. Det får også følger for hvordan den lokalorienterte undervisningen legges opp og gjennomføres.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9535
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9093
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDLRU-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281en_US
dc.subjectLokalorientert pedagogikken_US
dc.subjectLokalorienteringen_US
dc.subjectTilpasset opplæringen_US
dc.subjectDifferensieringen_US
dc.subjectLokal tilpassingen_US
dc.subjectInnholden_US
dc.titleEksemplets makt og frigjørende pedagogikk i LK06en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)