Show simple item record

dc.contributor.advisorAndreassen, Svein-Erik
dc.contributor.advisorBjørndal, Kristin
dc.contributor.authorAntonsen, Benedikte
dc.contributor.authorHoven, Lise
dc.date.accessioned2016-08-25T10:25:40Z
dc.date.available2016-08-25T10:25:40Z
dc.date.issued2016-05-13
dc.description.abstractMålsetningen med denne studien er å bidra til forståelsen av ideen «lære å lære» til bruk i nasjonale læreplaner og i skolen. Vi undersøker hvordan ideen og begrepene metakognisjon og selvregulert læring framstilles i gjeldende læreplan LK06 og Ludvigsen-utvalgets NOU 2015:8, gjennom tekstanalyse av utvalgte deler av dokumentene. Videre søker vi innsikt i læreres oppfatning av ideen gjennom fokusgruppe og dybdeintervju av lærere. Til sist studerer vi hva et økt fokus på «lære å lære» kan føre til for læreres arbeid i skolen, ved tekstanalyse og intervju. Gjennom diskusjon av teoretikeres ulike og uklare tilnærminger til begrepene, har vi utviklet en modell som ble sentral for å nå studiens målsetning. I LK06 uttrykkes ikke metakognisjon eksplisitt, men vi finner elementer av innholdet. Ludvigsen-utvalget uttrykker seg derimot eksplisitt i omtalen av begrepene, men skillet mellom dem er vanskelig å finne. Vi tolket lærerne til å ha ulike oppfatninger av ideen «lære å lære», og de ulike oppfatningene utgjorde en kategori hver: 1) dybdelæring, 2) variasjon av metodebruk, 3) forutsetninger for læring, samt 4) vår forståelse av «lære å lære». Dersom Ludvigsen-utvalgets anbefalinger trår i kraft, blir det omfattende endringer fra nåværende læreplan til en ny eller revidert utgave. «Lære å lære» vil da få større plass i skolen, og vi ser behov for å utvikle en felles forståelse av den komplekse ideen, både for konstruktører av nasjonale læreplaner og aktører i skolen. Dermed må innholdet i «lære å lære» komme tydeligere fram i en ny eller revidert utgave av læreplanen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9540
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9098
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDLRU-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.subjectKompetanse for framtidenen_US
dc.subjectLære å læreen_US
dc.subjectMetakognisjonen_US
dc.subjectSelvregulert læringen_US
dc.subjectLæringsstrategieren_US
dc.subjectInternaliseringen_US
dc.subjectFelles forståelseen_US
dc.subjectKunnskapsløfteten_US
dc.subjectLudvigsen-utvalgeten_US
dc.title«Lære å lære» - Vet vi hva det betyr?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record