Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJohannessen, Bjørn- Henrik
dc.contributor.authorDørum, Robin Forsgren
dc.date.accessioned2016-08-25T11:18:15Z
dc.date.available2016-08-25T11:18:15Z
dc.date.issued2016-05-15
dc.description.abstractTittel: Kortreist Kunnskap. Formål og Problemstilling: Formålet med dette forskningsprosjektet var å finne ut om det er forskjell på hvordan skoler vektlegger bruken av lokale læremidler i samfunnsfag. Ut i fra dette ble problemstillingen formulert slik: ”I hvilken grad er det forskjell på by- og distriktskolers vektlegging av lokale læremidler ?” Metode På bakgrunn av problemstillingen valgte jeg å bruke en kvalitativ tilnærming i mitt forskningsprosjekt, og benyttet meg av semi-strukturerte intervju. I tillegg skulle det gjøres dokumentanalyse av de forskjellige skolers lokale læreplan i samfunnsfag for 7.trinn. Det ble intervjuet til sammen 7 informanter. Resultat Resultatet av forskningen kan tyde på at det er en liten forskjell mellom by- og distriktskole og deres vektlegging av lokale læremidler i samfunnsfag. Dette er ikke representativt for alle skoler i Norge, men kan gi en liten pekepinn på et utvalg skoler. De fleste lærerne som ble intervjuet mente at det ville være enklere å planlegge samfunnsfagundervisningen om de hadde vært faglærer på ungdomskolen. Siden det er så stort trykk på nasjonale prøver, føler lærerne at de er nødt til å bruke mesteparten av planleggingen i disse fagene.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9547
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9105
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDLRU-3905
dc.subjectLærerutdanningen_US
dc.subjectKortreis kunnskapen_US
dc.subjectSamfunnsfagdidaktikken_US
dc.subjectSamfunnsfagen_US
dc.subjectLokale læremidleren_US
dc.subjectlokalten_US
dc.subjectRobin Dørumen_US
dc.subjectLærerskolenen_US
dc.subjectUiten_US
dc.subjecttromsøen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.titleKortreist kunnskap. En kvalitativ studie om bruken av lokale læremidler i by- og distriktskoleren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)