Show simple item record

dc.contributor.advisorBartnæs, Morten
dc.contributor.advisorAndreassen, Svein-Erik
dc.contributor.authorGuttorm, Janne Eilen Mienna
dc.contributor.authorMyreng, Tina Louise
dc.date.accessioned2016-08-25T14:29:06Z
dc.date.available2016-08-25T14:29:06Z
dc.date.issued2016-05-18
dc.description.abstractMålsettingen for masteravhandlingen er å bidra til utvikling av læreplanforståelse for norskfaget i LK06. Det handler om vår tolkning av planen, men også å møte læreplanen på en ny måte gjennom lærere. Studiet har flere datasett. Det første er fire læringsepisoder som har bidratt til vår læreplanforståelse, gjennom å bruke oss selv som informant. Vi har analysert læreplanen for norsk i LK06, for å få en forståelse for fagets intensjon og formål. For å få innblikk i hvordan norsklæreplanen blir forstått og tolket på et lokalt nivå, har vi analysert årsplaner og periodeplaner fra to ungdomsskoler. Vi har intervjuet fem lærere som har utarbeidet de lokale planene vi har analysert. Intervjuene har bidratt til empirisk tyngde og en dypere forståelse for læreplanen i norsk i LK06. Prosjektet retter søkelyset mot dannelse som overordnet formål i norskfaget, hvor dybdelæring og kompetanse er avgjørende dimensjoner for å oppnå dette. Til sammen fordrer det en større oppmerksomhet mot danningsoppdraget i norskfaget, og hva som kreves for at dette skal få en større del av faget.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9559
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9116
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDLRU-3904
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010en_US
dc.subjectLæreplanforståelseen_US
dc.subjectFerdighetsdimensjonen_US
dc.subjectFunnskapsdimensjonen_US
dc.subjectSvakinnrammingen_US
dc.subjectSterkinnrammingen_US
dc.subjectKompetansemålen_US
dc.subjectDannelseen_US
dc.subjectDybdelæringen_US
dc.subjectKompetanseen_US
dc.subjectLæreplananalyseen_US
dc.subjectLK06en_US
dc.subjectDobbeltkommunikasjonen_US
dc.subjectLæreplanspråken_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.titleLæreplan i norsk - skrevet, men ikke forklart - lest, men ikke forstått?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record