Show simple item record

dc.contributor.advisorEvjen, Liv Ragnhild
dc.contributor.authorBø, Gunnlaug
dc.date.accessioned2016-08-25T14:34:00Z
dc.date.available2016-08-25T14:34:00Z
dc.date.issued2016-05-16
dc.description.abstractGjennom denne besvarelsen ønsker jeg å vise hvilket syn på formål, sjanger og mottaker som kommer til uttrykk i læreres valg av og refleksjoner rundt oppgavetekster for lengre skriveoppgaver i norskfaget. Skriveoppgaver står sentralt i skolens skriveundervisning. Hva lærerne uttrykker i oppgavetekstene vil derfor kunne si mye om deres prioriteringer i skriveopplæringa. De siste årene har en formålsrettet skriveopplæring erstattet mye av den plassen eksplisitte sjangrer hadde i læreplan og eksamensoppgaver. Samtidig spiller sjangeren fortsatt en rolle i dagens norskundervisning. Jeg ønsket derfor å analysere oppgavetekster og intervjue lærerne med utgangspunkt i både konkrete oppgavetekster og generelt arbeid med skriveoppgaver. Dette ble gjennomført med to kvalitative arbeidsmåter: tekstanalyse og semistrukturert intervju. Jeg intervjuet fire lærere ved én ungdomsskole og analyserte ti oppgavetekster. Resultatene fra denne undersøkelsen viser at lærerne er bevisste på viktigheten av at elevene skal skrive for et formål og en mottaker. Samtidig kommer ikke dette synet klart fram i lærernes oppgavetekster, som jevnt over sier mer om eksplisitte sjangrer enn om tekstens formål. Lærerne er opptatt av at elevene skal kjenne til det store mangfoldet av sjangre, slik at de skal kunne velge en formålstjenlig sjanger på eksamen. De er imidlertid ikke like opptatt av at elevene skal øve seg på å skrive for ulike formål. Noen av lærernes uttalelser kan tyde på at de ser det som elevenes ansvar å se for seg et formål og en mottaker for egen tekst. De er også positive til tverrfaglige opplegg, fordi de andre fagene da kan bidra med formål til norskoppgaven. Det kan virke som om de ser på norskfaget som et «formålsløst» fag, som trenger andre fag for å tilføre oppgavene mening.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9562
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9119
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDLRU-3904
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.subjectSkriveformålen_US
dc.subjectSkriveopplæringen_US
dc.subjectMottakeren_US
dc.subjectSjangeren_US
dc.subjectSkrivingen_US
dc.subjectFormålen_US
dc.subjectMålen_US
dc.subjectMeningen_US
dc.subjectSkriveoppgaveen_US
dc.subjectOppgaveteksten_US
dc.subjectTverrfagligen_US
dc.subjectNorskfagligen_US
dc.subjectEksamensoppgaveren_US
dc.subjectElevteksten_US
dc.title"Det må jo være et mål med det her også". Læreres syn på formål, sjanger og mottaker for norskfaglige skriveoppgaver.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record