Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJorid S., Anderssen
dc.contributor.authorValen, Sofie
dc.contributor.authorHognestad, Anette Sørensen
dc.date.accessioned2016-08-30T11:48:42Z
dc.date.available2016-08-30T11:48:42Z
dc.date.issued2016-05-16
dc.description.abstractDenne studien handler om hvordan møtedeltakere opptrer og presenterer seg selv under elektroniske og fysiske møter i arbeidslivet. Med sikte på å bli plassert på et mikrointeraksjonistisk nivå, forsøker denne studien å utgjøre en samlet forståelse for hvordan opptredenen til møtedeltakerne endrer seg, og om dette skaper noen utfordringer for dem. I tillegg er det et mål om å få frem forskjellene i samhandlingen mellom møtedeltakerne og hvordan de sosiale reglene endrer seg under de to ulike møtearenaene. Dette danner så grunnlaget for å kunne studere møtedeltakernes roller i jobbsammenheng, og vi vil med det utgangspunktet vise hvordan deltakerne omstiller seg etter sosiale regler for å få innpass til å være en aktiv møtedeltaker. Vi vil dermed ta stilling til møtedeltakernes opptreden med utgangspunkt i Erving Goffmans teorier om hverdagssamhandling, og støtte dette opp mot Cato Wadel sin forklaring om kroppsspråk og Christian Have sin teori om kommunikasjonssamfunnet. Oppgavens fokus blir å knytte møtedeltakernes samhandling, roller og omstilling i møtene opp mot hvordan de endrer opptredenen sin i fysiske og elektroniske møter, og vi har funnet ut at dette har implikasjoner på hvordan møtedeltakernes opptreden består av verbal og ikke-verbal kommunikasjon som har stor betydning for deres deltakelse i møtet. Denne studien vil fungere som en overordnet ramme som kan guide brukere av elektroniske og fysiske møter i sine handlinger og utrykk i en arbeidssammenheng.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9585
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9137
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSOS-3900
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Sociology: 220en_US
dc.subjectsamhandlingen_US
dc.subjectelektronisk kommunikasjonen_US
dc.subjectGoffmanen_US
dc.subjectrolleren_US
dc.subjectomstillingen_US
dc.subjectsosiale regleren_US
dc.subjectmøtedeltakereen_US
dc.title"En møteguide for arbeidslivet". En kvalitativ studie om hvordan møtedeltakere endrer oppførselen sin under elektroniske arbeidsmøter i forhold til fysiske arbeidsmøteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)