Show simple item record

dc.contributor.advisorHammer, Maria
dc.contributor.authorDuus, Aksel Hødnebø
dc.date.accessioned2016-09-13T10:09:38Z
dc.date.available2016-09-13T10:09:38Z
dc.date.issued2016-06-01
dc.description.abstractSammendrag Denne masteroppgaven ser nærmere på sikring av virksomheter mot tilsiktede uønskede handlinger, med mål om å kartlegge hva som kan være årsaker til at virksomheter ikke sikrer seg. Videre søker oppgaven å belyse ufordringer ved utføringen av sikringsrisikoanalyser. Som en følge av at det i de siste årene har blitt utført flere terrorangrep i Europa, har det blitt et større fokus på at virksomheter bør sikre seg mot terror og andre alvorlige kriminelle handlinger. Det å sikre virksomheter mot slike handlinger har utviklet seg til å bli et eget fagområde. Dette har ført til at det har blitt utarbeidet en en tilnærming for å vurdere og analysere risiko knyttet til tilsiktede uønskede handlinger (NS 5832). Det er en rekke utfordringer knyttet til sikring av virksomheter, og oppgavens problemstillingen er derfor som følger: Hva er mulige årsaker til at virksomheter ikke sikrer seg mot tilsiktede uønskede handlinger? Det er valgt tre forskningsspørsmål for å belyse problemstillingen. Oppgaven er kvalitativ, og datamaterialet stammer fra to telefonintervjuer, dokumentanalyse og deltakelse på kurs og konferanse. Dette vil sammen med det teoretiske rammeverket være med på å besvare oppgavens problemstilling. Oppgaven konkluderer med funn og antakelser om mulige årsaker til at virksomheter ikke sikrer seg mot tilsiktede uønskede handlinger. Hovedfunnene i oppgaven er at sikkerhet ofte er dårlig forankret i virksomheters ledelse, og at ledere ikke involverer seg i stor nok grad risikoanalyseprosesser. Dette medfører en begrenset risikoforståelse. Dette er noe som påvirker kvaliteten på de beslutningene som gjelder sikring av virksomhet. Beslutningsprosessen i virksomheter bærer i mange tilfeller preg av at ledelsen mangler beslutningsevne og handlingskraft til å følge opp risikoanalysers sikkerhetsråd. Dette fører til at risikoanalysen ikke operasjonaliseres og at anbefalte sikringstiltak ikke implementeres. Sikkerhetstesting av forebyggende sikringstiltak utføres ikke, noe som fører til at sårbarheter i virksomheter ikke avdekkes. Virksomheter legger seg ofte på et minimums sikringsnivå, og dermed overholdes ikke ALARP-prinsippet. Økonomiske hensyn prioriteres mer eller mindre konsekvent foran sikkerhetsmessige hensyn. Virksomheter er ofte lite villige til å investere i sikkerhet, men sikkerhet er også en mulighet til å bygge omdømme og fremstå som profesjonell aktør i bransjen. Sikkerhet har også blitt en forretningsmulighet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9677
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9211
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDSVF-3920
dc.subjectSamfunnssikkerheten_US
dc.subjectTilsiktede uønskede handlingeren_US
dc.subjectSikringsrisikoanalyseen_US
dc.subjectSecurityen_US
dc.subjectVirksomheten_US
dc.subjectSikkerhetstestingen_US
dc.subjectSikringstiltaken_US
dc.subjectRisikoen_US
dc.subjectBeslutningstakingen_US
dc.subjectØkonomien_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.titleSikring av virksomheter mot tilsiktede uønskede handlingeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record