Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBull, Tove
dc.contributor.authorJohansen, Cecilie Helen E
dc.date.accessioned2016-09-19T09:38:06Z
dc.date.available2016-09-19T09:38:06Z
dc.date.issued2016-05-18
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen har geografisk utgangspunkt i den lille sjøsamebygda, Kokelv, i Vest-Finnmark. Her var samisk dagligspråket til langt ut på 1950-tallet. Avhandlingen tar for seg bøyingssystemet for substantiv i kokelvdialekten. Med dette som utgangspunkt har jeg, ved hjelp av kvalitative intervju, intervjuet tre generasjoner hvor alderen er mellom 14 og 86 år og undersøkt om det er generasjonsforskjeller som tyder på større inter- og intraindividuell variasjon hos den eldste generasjonen i forhold til yngre språkbrukere. I tillegg spør jeg om dialekten har stabilisert seg, og om det fortsatt finnes samiske substrattrekk i dialekten hos den yngste generasjonen. Den endelige konklusjonen er at jeg gjennom analysen og kartleggingen av substantivsystemet har avdekket en viss tendens til det man kan kalle for avetnolektifisering, og dermed noe større stabilitet i den norske dialekten i Kokelv. I løpet av tre generasjoner har det altså ført til en viss stabilisering av systemet, men dette gjelder bare i svært liten grad for femininum. Når det gjelder substrattrekk fra samisk finner vi dette igjen hos den yngste generasjonen, som stryking av preposisjoner og ubestemte artikler.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9713
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDNOR-3980
dc.subjectFinnmarken_US
dc.subjectKokelven_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Anvendt språkvitenskap: 012en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::Applied linguistics: 012en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Nordiske språk: 018en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::Nordic languages: 018en_US
dc.subjectsamisken_US
dc.subjectsubstraten_US
dc.subjectsubstantiven_US
dc.subjectgenusen_US
dc.subjectspråkkontakten_US
dc.title"Det hadde vært fryktelig om vi alle hadde bare snakka samisk". Substantiv, genus og visse andre trekk ved nominalfrasen i etnolekten/dialekten i Kokelv.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel