Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDreyer, Bent
dc.contributor.authorSkjønhals Jensen, Helene
dc.date.accessioned2016-09-19T10:26:24Z
dc.date.available2016-09-19T10:26:24Z
dc.date.issued2016-08-15
dc.description.abstractNorsk ringnotflåte blir i mange tilfeller sett på som den mest homogene fartøygruppen med hensyn på fangstbehandling i den norske fiskeflåten. Til tross for dette er det forskjeller i prisen som oppnås pr. kilo fangst av samme art i ringnotflåten. I en analyse av ringnotflåten i Norge ble det avdekket stor variasjon i råvareprisene som oppnås av ulike fartøy (Larsen & Dreyer, 2013). Flere analyser i fiskeflåten indikerer at dette kan bidra til å forklare lønnsomhetsforskjeller mellom fartøyene. Denne forskjellen i prestasjon kan knyttes til de ulike strategiske valgene som fartøyene tar. I denne oppgaven har formålet vært å se om noen bedrifter klarer å skape mer økonomisk verdi av en fellesressurs enn andre bedrifter i samme populasjon. Samt finne gode forklaringer på hvorfor det er store variasjoner i den prisen fartøyene oppnår for sin fangst. Med et teoretisk utgangspunkt i strategifagets to dominerende retninger innen prestasjonsforskjeller har de ulike prestasjonsgruppene i ringnotflåten blitt analysert. Variabler basert i økonomisk teori er utviklet for å finne forklaringer på prestasjonsforskjellene. Analysene av oppnådd pris pr. kilo for NVG-sild og makrell viste at det var fartøy innad i populasjonene i 2013 som oppnådde klart bedre pris pr. kilo fangst. Disse bedriftene kan derfor ha konkurransefortrinn som forklarer denne prestasjonsforskjellen. Av de ulike forklaringsfaktorene som ble utarbeidet for denne studien var produktdifferensiering, representert ved kvaliteten på fisken, og effektiviteten, i form av fangsttidspunkt, som påvirket pris pr. kilo på NVG-sild. For makrell var det transaksjonskostnader, størrelsen på den enkelte fangsten, som påvirket oppnådd pris pr. kilo. Dette kan ses i sammenheng med hvordan fangstsesongene er forskjellig i de to fiskeriene. Siden makrellsesongen er kortvarig og intens vil det være en fordel for kjøper å få inn mest mulig ved kjøp av store fangster. For NVG-sild er det større rom for å gå etter den beste silda da sesongen varer gjennom hele høsten og vinteren.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9724
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDFSK-3961
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920::Andre fiskerifag: 929en_US
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Other fisheries disciplines: 929en_US
dc.titleJakten på havets sølv – hvem tar gull? - fangststrategier i ringnotflåtenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel