Show simple item record

dc.contributor.advisorSkrøvset, Siw
dc.contributor.authorFjeldavli, Raina
dc.contributor.authorPedersen, Annalena Nordin
dc.date.accessioned2016-10-07T11:01:07Z
dc.date.available2016-10-07T11:01:07Z
dc.date.issued2016-05-10
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler vårt prosjekt der vi har tatt skolevandring inn i barnehagen og prøvd det ut under navnet ledervandring. Vår problemstilling er: Hvilke muligheter gir ledervandring for utvikling av læring i praksisfellesskap? Prosjektet var et aksjonsforskningsprosjekt, og det empiriske materialet ble samlet inn gjennom kvalitative gruppeintervju av syv team i to ulike barnehager samt intervju av fagleder i den ene av barnehagene. Vi har tolket empirien med en hermeneutisk tilnærming og tatt i bruk teorier om læring, praksisfellesskap og ledelse. I oppgaven ser vi nærmere på hvordan ledervandring kan tas i bruk som et verktøy for refleksjon og læring i barnehagen. Vi har følgende forskningsspørsmål som skal utdype og hjelpe oss til å belyse problemstillingen: • Hvordan kan ledervandringen gi læring både individuelt og kollektivt? o Ledervandring versus kollegabasert veiledning • Hvordan kan ledervandring gi utvikling og læring hos leder? • Hvordan kan ledervandring i barnehagen gi økt motivasjon og arbeidsglede? • Kan metoden overføres fra skolen til barnehagen? Ledervandringen ble godt tatt imot i våre barnehager, og de viktigste funnene for oss er at det skjedde både kollektiv og individuell læring, at personalet opplevde økt motivasjon og arbeidsglede, samt at ledervandringens enkle struktur var lett å overføre fra skolen til barnehagen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9791
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDPED-3902
dc.subjectUtdanningsledelseen_US
dc.subjectLedervandringen_US
dc.subjectBarnehageen_US
dc.subjectLæring i praksisfellesskapen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.titleLedervandring i barnehagen - utvikling av læring i praksisfellesskapen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)