Show simple item record

dc.contributor.authorAslaksen, Kristian
dc.date.accessioned2016-10-11T11:25:37Z
dc.date.available2016-10-11T11:25:37Z
dc.date.issued2016-05-31
dc.description.abstractI denne oppgaven vil jeg foreta en fundamental verdsettelse av lakseoppdrettsselskapet Norway Royal Salmon ASA. Dette vil skje med utgangspunkt i offentlig tilgjengelig regnskapsinformasjon, og gjennom en strategisk analyse. I tillegg tar oppgaven sikte på å verdsette konsesjonene til Norway Royal Salmon ASA. Oppgaven starter med å presentere konsernet og oppdrettsnæringen. Før jeg så kommer inn på kjent verdsettelsesteori og redegjør for metoden – diskontert fri kontantstrøm – som analysen skal belage seg på. Den fundamentale verdsettelsen starter med en strategisk analyse av konsernet, og på den måten analyserer jeg hva som er med å skape verdier for NRS. Samtidig putter jeg konsernet i en kontekst i oppdrettsbransjen. Etter dette foretar jeg en omgruppering av resultat- og balanseregnskapene til et investorperspektiv. Viktige nøkkeltal belyses og analyseres. Dette skaper grunnlaget for å lage framtidsprognosene som selve verdsettelsen belager seg på. Med bakgrunn i analysene og de omgrupperte regnskapene framtidsbudsjetteres balanse- og resultatregnskapene for perioden 2015-2019. Avkastningskrav estimeres også. Med dette har oppgaven estimatene som trengs for å verdsette selskapet. Gjennom DCF-metoden kommer jeg fram til estimert verdi av selskapet NOK 875 714 589, og verdien per aksje til å være 20 kroner. Dette skiller seg kraftig fra hva aksjen selges for på børsen. Prisen ligger per 1. mai 2016 på 104 kroner per aksje. Ut i fra denne kursen er markedsverdien på egenkapitalen til konsernet 4 530 000 000 NOK. Dette lagt til grunn argumenterer min analyse for at en investering definitivt ikke ville vært lønnsomt, og at de som sitter med aksjer i dag burde selge. Estimatene vurderer verdien på konsesjonene til konsernet på til sammen NOK 896 140 000.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9814
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3901
dc.subjectØkonomi: 210en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleNorway Royal Salmon – en økonomisk verdivurdering av selskapeten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)