Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAnita, Michalsen
dc.contributor.authorAmundsen, Siri
dc.date.accessioned2016-10-11T13:59:48Z
dc.date.available2016-10-11T13:59:48Z
dc.date.issued2016-06-01
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å sjekke hvilken faktorer som er avgjørende for å implementere strategi i en konsernstruktur. Det finnes en del ulik litteratur på strategiimplementering. Oppgaven belegger seg Hrebiniak sin modell for strategiimplementering. Modellen bygger på noen faktorer som bør kommunisere med hverandre, og dette kan være nøkkelen til en vellykket implementering av strategi i et konsern. I denne studien studeres et konsern i tre nivåer i to av deres datterselskaper. Med dette er formålet å sjekke hvordan konsernledelsen jobber med å implementere strategi ned i datterselskapene, og videre hvordan datterselskapene jobber for å implementere strategi ut til deres ansatte. Min litteraturgjennomgang baserer seg på styringssystemer, kontroll og tillit mot strategiimplementert litteratur. I denne studien er det brukt metodetriangulering og deskriptivt design. Datainnsamlingsmetoder er semistrukturerte intervjuer, strategidokumenter og en spørreundersøkelse. Resultatene viste at styringssystemer kan være en avgjørende faktor for strategiimplementering mellom datterselskap og deres ansatte. Og en kombinasjon av tillit og kontroll kan være sentrale faktorer i strategiimplementeringen i en konsernstruktur. Nøkkelord: Strategiimplementering, styringssystemer, kommunikasjon, kontroll og tillit.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9833
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901H
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleStrategiimplementering i en konsernstruktur. En studie av sentrale faktorer på hvordan datterselskaper opplever strategiimplementering i et konsernen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel