Show simple item record

dc.contributor.advisorBorge, Baard Herman
dc.contributor.authorGundersen, Øyvind
dc.contributor.authorMyrvoll, Yngve
dc.date.accessioned2017-04-06T05:07:14Z
dc.date.accessioned2017-05-31T08:07:48Z
dc.date.available2017-05-31T08:07:48Z
dc.date.issued2016-05-30
dc.description.abstractSammendrag Avhør er et av politiets viktigste virkemiddel for å få frem opplysninger som skal føre til at skyldige dømmes og uskyldige går fri. Politiets etterforskning kan derfor medføre store konsekvenser for enkeltpersoner og familier som blir berørt. Dette gjelder spesielt i saker som handler om seksuelle overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Slike saker er vanskelig å etterforske og rammer de mest sårbare i samfunnet vårt. Vi er derfor avhengig av å ha kompetent personell som kan håndtere denne etterforskningen på best mulig måte. I denne oppgaven skal vi bli bedre kjent med en gruppe etterforskere som tar avhør av barn og ungdom. Målet med oppgaven er å gi svar på følgende problemstilling: Hva påvirker motivasjonen og trivselen til politietterforskere som gjennomfører tilrettelagte avhør? Vi har valgt å ta utgangspunkt i Fredrick Herzbergs to-faktor teori og vil sammenligne den med funn vi har gjort i vår kvalitative undersøkelse. Gjennom dybdeintervju av åtte erfarne politifolk som tar tilrettelagte avhør har vi fått et grunnlag for svare på problemstillingen. Vi har fått innsikt i momenter som både fremmer og hemmer motivasjonen deres. Intervjuene har gitt oss et empirisk grunnlag som vi har analysert og drøftet i henhold til Herzberg sine motivasjons- og hygienefaktorer. Oppgavens funn og konklusjoner gir oss et bilde av etterforskere som presses hardt i sin hverdag. Mange opplever høyt arbeidspress og dårlig oppfølging fra nærmeste leder som påvirker motivasjonen i negativ retning. Vi har avdekket flere tilfeller av negativt stress og symptomer på utbrenthet. HMS oppfølgingen er utfra våre funn mangelfulle og det savnes en helhetlig tilnærming for å følge opp de som tar tilrettelagte avhør. Gruppen vi har undersøkt har en sterk indre motivasjon. De har et åpenbart ønske om å utgjøre en forskjell for dem som er sårbar og har det vanskelig. Funn i vår undersøkelse viser at den indre motivasjonen til gruppen utfordres på grunn av tidspress, begrensede ressurser og dårlig ledelse.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11078
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDMLEMO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.subjectLedelseen_US
dc.titleMotivasjon og trivsel. Hva påvirker motivasjonen og trivselen til politietterforskere som gjennomfører tilrettelagte avhøren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record