Now showing items 1-20 of 892

  • Changes in softbottom macrofauna communities along environmental gradients 

   Aschan, Michaela (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 1990-12-21)
  • Nye FoU-tilbud til sjømatindustri. Forslag til strategi for fiskeriforskningsmiljøet i Tromsø 

   Olsen, Ragnar Ludvig; Strøm, Terje; Sunnanå, Knut; Akse, Leif; Edvardsen, Torgeir (Research report; Forskningsrapport, 2000)
   Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt for å fremme forslag til ny strategi for fiskeriforskningsmiljøet i Tromsø for nye FoU-tilbud til sjømatindustrien. Gruppen fikk i oppgave å gi innspill til styrene i Norges Fiskerihøgskole og Fiskeri¬forsk¬ning om hvordan de to institusjonene i samarbeid kan styrke satsingen overfor norsk fiske- og sjømatindustri. Gruppens anbefalinger er at styrene i ...
  • Lumpsucker (Cyclopterus lumpus) otoliths: dissection, mounting and age-reading 

   Albert, Ole Thomas; Bertelsen, Bernt; Jonsson, Sigurd T.; Pettersen, Ivar H.; Torstensen, Else (Research report; Forskningsrapport, 2000-05)
   A workshop was held at Institute of Marine Research, Flødevigen Marine Research Station, Arendal, Norway, 17-19 February 1999, to investigate methodes for age-determination of lumpsucker (Cyclopterus lumpus) from otoliths. The report summarises the results from the workshop and some subsequent analyses. The otoliths are very small and special training is necessary to locate them. The zonation pattern ...
  • Fiskeren fra veidemann til "advokat" 

   Johnsen, Jahn Petter (Chapter; Bokkapittel, 2002)
  • Effects of antioxidants on copper induced lipid oxidation during salting of cod (Gadus morhua L.) 

   Lauritzsen, Kristin; Olsen, Ragnar L. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2003-12-02)
   A model system for studying lipid oxidation of salted cod muscle was used for investigating the interaction effects of including antioxidants and copper in the brine. The results showed that ascorbate might have pro-oxidative or anti-oxidative effects depending on the ascorbate and metal concentrations. Without added copper in the brine, concentrations of ascorbate ≤500 ppm had a pro-oxidative effect. ...
  • Latour, natur,og havforskere : hvordan produsere natur? 

   Johnsen, Jahn Petter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2004)
  • Effects of calcium, magnesium and pH during salt curing of cod (Gadus morhua L.) 

   Lauritzsen, Kristin; Olsen, Ragnar L.; Akse, Leif; Gundersen, Bjørn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2004-01-08)
   The quality of heavily salted cod was investigated as influenced by adjusted levels of calcium, magnesium and pH in the salt. The investigation was carried out as a multivariate study consisting of two separate 23 full factorial designs. The chemical composition, waterholding capacity, weight and protein yields, colour and firmness were used as quality indicators or responses to the salt mixtures ...
  • Feeding ecology of piscivorous brown trout (Salmo trutta L.) in a subarctic watercourse 

   Jensen, Hallvard; Bøhn, Thomas; Amundsen, Per-Arne; Aspholm, Paul Erik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2004-02)
   Feeding ecology of piscivorous brown trout was studied in the Pasvik watercourse, Norway and Russia. The watercourse is heavily regulated for hydroelectric purposes, and 5000 brown trout > 25 cm are stocked annually to compensate the negative impacts of the impoundments. Stocked and wild trout had almost identical diets consisting mainly of vendace Coregonus albula and partly of whitefish Coregonus ...
  • Physical and Quality Attributes of Salted cod (Gadus morhua L.) as Affected by the State of Rigor and Freezing Prior to Salting 

   Lauritzsen, Kristin; Olsen, Ragnar L.; Akse, Leif; Johansen, Arvid; Joensen, Sjurður; Sørensen, Nils Kristian (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2004-03-04)
   The effects of the rigor state and freezing of cod prior to salting on the mass transfer during production and the quality of heavily cured cod have been investigated. Pre-rigor salting lead to a larger reduction in weight, a higher water loss and a lower uptake of NaCl than in fish salted post-rigor and in fish salted after frozen storage. The cause of this is believed to be the simultaneous influx ...
  • The evolution of the “harvest machinery” : why capture capacity has continued to expand in Norwegian fisheries 

   Johnsen, Jahn Petter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2005)
   Controlling the expansion of capture capacity has been a major challenge for the fisheries management systems around the North Atlantic. Despite focused attempts to reduce this capacity in recent years in different jurisdictions, it has continued to expand. This chapter uses a case study of changes in Norwegian fisheries to help explain why this has happened. The article supports the replacement of ...
  • On the numerous concepts in invasion biology 

   Falk-Petersen, Jannike; Bøhn, Thomas; Sandlund, Odd Terje (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2006-01-20)
   The study of biological invasions has triggered the production of a diversity of concepts. The terminology has, however, often been applied inconsistently and inaccurately. This article lists and assesses the most commonly used terms and concepts in invasion ecology. In each case the most coherent definition and use is suggested.
  • Economic Impacts of Global Warming : The Case of the Barents Sea Fisheries 

   Eide, Arne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2007)
   Regional analyses of possible physical and biological effects of global warming in the Barents Sea area have been carried out recently. Based on such studies possible economic impacts of global warming on the Barents Sea fisheries have been quantified, assuming different types of management regimes. The EconSimp2000 model, consisting of the ecosystem model AggMult and the fleet model EconMult have ...
  • Effects of dietary soybean meal, inulin and oxytetracycline on gastrointestinal histological characteristics, distal intestine cell proliferation and intestinal microbiota in Atlantic salmon (Salmo salar L.) 

   Bakke-Mckellep, AM; Sperstad, Sigmund; Penn, MH; Salas, PM; Refstie, Ståle; Landsverk, Tor; Ringø, Einar; Krogdahl, Åshild (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2007)
   Soyabean meal (SBM)-induced enteritis in the distal intestine of the teleost Atlantic salmon (Salmo salar L.) and other salmonids may be considered a model for diet-related mucosal disorders in other animals and man. The role of the intestinal microbiota in its pathogenesis was explored. Compared to diets containing fishmeal (FM) as the sole protein source, responses to extracted SBM or the prebiotic ...
  • Petrodevelopment 2030: Socio-economic consequences of an extensive oil and gas development in the Barents Sea 

   Didyk, Vladimir; Arbo, Peter; Nilssen, Inge Berg; Hersoug, Bjørn; Nygaard, Vigdis; Sand, Jan Yngve; Østbye, Stein; Riabova, Larissa (Research report; Forskningsrapport, 2007-10)
   The theme of this report is the regional socio-economic consequences of an extensive oil and gas development in the Barents Sea. The regional focus area includes Finnmark County and Murmansk Oblast. The introductory chapter explains the purpose of the study and the way the work has been done. The next two chapters provide a detailed account of the region and its basic characteristics. The general ...
  • Lokalsamfunnet – infrastruktur eller kulisse for fisketurisme? 

   Nordstrand, Kristin Berg; Johnsen, Jahn Petter (Chapter; Bokkapittel, 2008)
   Fisketurismen – nye aktører i kystsamfunn? Hvert år deltar flere tusen fiskere i vårtorskefisket utenfor Lofoten og Vesterålen. Når skreien kommer inn til kysten i januar/februar for å gyte, starter det årlige eventyret som kalles Lofotfisket. Fiskerne tar i løpet av noen måneder opp rundt 40 000 tonn fisk. Men det er ikke bare yrkesfiskerne som strømmer til området under sesongen. Også turistene ...
  • Forvaltning, styring og kybernetisering i fiske – konsekvenser for raudåtenæringa? 

   Johnsen, Jahn Petter (Chapter; Bokkapittel, 2008)
   Norsk fiskerinæring har gjennomgått betydelige teknologiske og organisatoriske endringer. Blant annet har de tidligere frie fiskeriene blitt lukket, og en rekke styrings- og reguleringssystemer er innført. Fra å være basert på uformell organisering og implisitt styring, fikk vi gjennom 1980- og 90-åra ei fiskerinæring som var gjenstand for eksplisitt styring. Etter tusenårsskiftet ser vi konturene ...
  • Slakting av oppdrettslaks på båt, direkte fra oppdrettsmerd 

   Midling, Kjell Øyvind; Mejdell, Cecilie; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Aas-Hansen, Øyvind; Aas, Kåre; Harris, Stephen; Femsteinevik, Åsmund; Oppedal, Kurt (Research report; Forskningsrapport, 2008)
   <p>Hovedmålet med prosjektet var å teste avliving og bløgging på båt, direkte fra oppdrettsmerd, i nær full industriell skala og danne grunnlag for omlegging av all slakting ved Marine Harvest, region sør. Del 1 av dette prosjektet ble gjennomført i februar 2007 på brønnbåten ”B/B Tauranga”. Hovedmålet var å evaluere bruk av mammutpumpe, bedøving, bløgging, avliving og transport av oppdrettslaks ...
  • Bakterievekst under naturtørking av tørrfisk: Sammenligning av normal- og mucosovev 

   Bjørkevoll, Ingebrigt; Landfald, Bjarne; Ernstsen, Marita Holm; Joensen, Sjurdur; Tidemann, Even (Research report; Forskningsrapport, 2008-04)
   Mikroorganismer antas å påvirke utviklingen av lukt og smak i tørrfisk, men det er lite er kjent om hvilke organismer som dominerer under tørkeprosessen. Samtidig er mikrobielle forhold er også antatt å være essensielle for utviklingen av mucoso, som er en kvalitetsfeil i tørrfisk der deler av fiskemuskelen blir oppløst og slimaktig. Slike partier må skjæres bort under bløtingsprosessen. Denne ...
  • Screening for antibacterial and antifungal activities in marine benthic invertebrates from northern Norway 

   Tadesse, Margey; Gulliksen, Bjørn; Strøm, Morten B.; Styrvold, Olaf B.; Haug, Tor (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2008-06-18)
   Benthic marine invertebrates collected from sub-Arctic regions of northern Norway, were found to be a promising source of novel bioactive compounds against human and fish pathogenic bacteria and fungi. Lyophilized material from seven species of ascidians, six sponges and one soft alcyonid coral were extracted with 60% acidified acetonitrile (ACN). After separation into an ACN-rich phase (ACN extract) ...
  • Mellom marked og nettverk: Om fiskerirekruttering og sysselsettingsystemer i fiske 

   Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2008-08-15)
   Denne rapporten er skrevet som en del av prosjektet "Networks or markets? The recruitment challenges in future fisheries and marine industries"; finansiert av Norges forskningsråd og Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond. Formålet med rapporten er å presentere kvantitativt datamateriale om sysselsettingssystemet i fiskeflåten. Rapporten bygger på et datamateriale fremskaffet gjennom telefonintervjuer ...