Show simple item record

dc.contributor.advisorGabrielsen, Hanne
dc.contributor.authorSolberg, Espen
dc.contributor.authorSolheim, Thorjus
dc.date.accessioned2019-09-11T08:02:08Z
dc.date.available2019-09-11T08:02:08Z
dc.date.issued2019-03-01
dc.description.abstractOppgaven tar utgangspunkt i en teoretisk fortolkende casestudie med intervjuer fra styrkebidragene i NOR TU og Hærens Våpenskole som er ansvarlig for Hærens erfaringshåndtering. Styrkebidragene i de norske styrkene (NOR TU) løste oppdrag i Irak mellom 2015 og 2018. Teorigrunnlaget i oppgaven er basert på Szulanski (1996) sin fire-stegs modell for kunnskapsoverføringsprosess og Røvik (2007) sitt translasjonsperspektiv på kunnskapsoverføring. Videre er deres beskrivelse av barrierer i kunnskapsoverføring benyttet. På en side er det mye som tyder på at NOR TU sin uformelle kunnskapsoverføringsprosess, omtalt av styrkebidragene som Hand Over Take Over (HOTO), er mer lik enn ulik Szulanski (1996) sin fire-stegs modell. Det fremkommer i studien at overføringsprosessen er mer omfattende utført enn HOTO aktiviteten mellom av- og påtroppende kontingent. På en annen side ser man tydelige trekk i at kunnskapen som overføres gjør den lite synlig i avsluttende steget ferdig integrert. NOR TU sin kunnskapsoverføringsprosess påvirkes av barrierer i overføringen. Det fremkommer at kjernekunnskapen som bør overføres oppleves med tvetydig kausalitet hos mottaker. For NOR TU fremkommer mye av kunnskapen å være innvevd i omgivelsene NOR TU er en del av i Irak. Med en sterk kultur for deling av erfaringer, kombinert med tillit til sender overføres innvevd kunnskap som med sine egenskaper ikke er enkel å forstå i mottakers kontekst. Videre fremgår det at metoden som benyttes for overføring har likhetstrekk til Røvik (2007) sin reproduserende tilnærming, kopiering. Å benytte kopiering når kunnskapen fremstilles som middels eksplisitt og innvevd er både teoretisk og praktisk krevende. Det kan argumenteres for at NOR TU ikke klarer å motvirke effekten kunnskapsbarrierer har i sin helhet, men at de reduserer dets påvirkning gjennom å utnytte kunnskapens omdannelsesmulighet og ved å dele organisatorisk kontekst.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/16150
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2019 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3904
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.titleKunnskapsoverføring under krevende forhold i internasjonale operasjoner. Hvordan ivaretas kunnskap mellom norske styrker i Iraken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)