Show simple item record

dc.contributor.authorAkselsen, Per Espen
dc.contributor.authorAndersen, Cecilie Torp
dc.contributor.authorCaugant, Dominique Andree Yvette
dc.contributor.authorDansie, Live Storehagen
dc.contributor.authorElstrøm, Petter
dc.contributor.editorSimonsen, Gunnar Skov
dc.contributor.editorBlix, Hege Salvesen
dc.contributor.editorGrave, Kari
dc.contributor.editorUrdahl, Anne Margrete
dc.date.accessioned2022-10-04T08:56:53Z
dc.date.available2022-10-04T08:56:53Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractVeterinærinstituttet overvåker forekomst av antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler på oppdrag fra Mattilsynet. Dette gjøres i regi av NORM-VET, som er forkortelse for «Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler». Data fra NORM-VET publiseres i den årlige NORM/NORM-VET rapporten som presenterer data om forekomst av antibiotikaresistens og forbruk av antibiotika både til dyr og mennesker.<p> <p>Formålet med å overvåke antibiotikaresistens er å få kunnskap om forekomst av antibiotikaresistens, samt følge trender over tid slik at endringer i forekomst eller bakenforliggende mekanismer fanges opp. Data fra NORM-VET danner grunnlag for å beskrive sammenhengen mellom bruk av antimikrobielle midler og forekomst av resistens. Data benyttes også til risikovurderinger. I tillegg er NORM-VET viktig som grunnlag og utgangspunkt for videre forskning innen antibiotikaresistens-problematikken.<p> <p>Resultatene fra NORM-VET 2021 bekrefter at situasjonen i Norge er god. Forekomsten av multiresistente bakterier, altså resistens mot tre eller flere antibakterielle klasser, samt resistente bakterier av særlig interesse er fremdeles lav.en_US
dc.descriptionSource at <a href=https://www.vetinst.no/overvaking/antibiotikaresistens-norm-vet>https://www.vetinst.no/overvaking/antibiotikaresistens-norm-vet</a>.en_US
dc.identifier.citationSimonsen GS, Blix HS, Grave K, Urdahl AM, Akselsen PE, Andersen CT, Caugant DA, Dansie L, Elstrøm P. NORM/NORM-VET 2021: Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norway. Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet; 2022. 164 p.. NORM/NORM-VET(1)en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 2054909
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/26969
dc.language.isoengen_US
dc.publisherVeterinærinstitutteten_US
dc.relation.ispartofseriesNORM/NORM-VET ; 1en_US
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/contentassets/c183b18ccc4a4005a6b9cfae28c97351/norm-norm-vet-2021.pdf
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)en_US
dc.titleNORM/NORM-VET 2021: Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norwayen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.typeForskningsrapporten_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record