Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAkselsen, Per Espen
dc.contributor.authorAndersen, Cecilie Torp
dc.contributor.authorCaugant, Dominique Andree Yvette
dc.contributor.authorDansie, Live Storehagen
dc.contributor.authorElstrøm, Petter
dc.contributor.editorSimonsen, Gunnar Skov
dc.contributor.editorBlix, Hege Salvesen
dc.contributor.editorGrave, Kari
dc.contributor.editorUrdahl, Anne Margrete
dc.date.accessioned2022-10-04T08:56:53Z
dc.date.available2022-10-04T08:56:53Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractVeterinærinstituttet overvåker forekomst av antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler på oppdrag fra Mattilsynet. Dette gjøres i regi av NORM-VET, som er forkortelse for «Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler». Data fra NORM-VET publiseres i den årlige NORM/NORM-VET rapporten som presenterer data om forekomst av antibiotikaresistens og forbruk av antibiotika både til dyr og mennesker.<p> <p>Formålet med å overvåke antibiotikaresistens er å få kunnskap om forekomst av antibiotikaresistens, samt følge trender over tid slik at endringer i forekomst eller bakenforliggende mekanismer fanges opp. Data fra NORM-VET danner grunnlag for å beskrive sammenhengen mellom bruk av antimikrobielle midler og forekomst av resistens. Data benyttes også til risikovurderinger. I tillegg er NORM-VET viktig som grunnlag og utgangspunkt for videre forskning innen antibiotikaresistens-problematikken.<p> <p>Resultatene fra NORM-VET 2021 bekrefter at situasjonen i Norge er god. Forekomsten av multiresistente bakterier, altså resistens mot tre eller flere antibakterielle klasser, samt resistente bakterier av særlig interesse er fremdeles lav.en_US
dc.descriptionSource at <a href=https://www.vetinst.no/overvaking/antibiotikaresistens-norm-vet>https://www.vetinst.no/overvaking/antibiotikaresistens-norm-vet</a>.en_US
dc.identifier.citationSimonsen GS, Blix HS, Grave K, Urdahl AM, Akselsen PE, Andersen CT, Caugant DA, Dansie L, Elstrøm P. NORM/NORM-VET 2021: Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norway. Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet; 2022. 164 p.. NORM/NORM-VET(1)en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 2054909
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/26969
dc.language.isoengen_US
dc.publisherVeterinærinstitutteten_US
dc.relation.ispartofseriesNORM/NORM-VET ; 1en_US
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/contentassets/c183b18ccc4a4005a6b9cfae28c97351/norm-norm-vet-2021.pdf
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)en_US
dc.titleNORM/NORM-VET 2021: Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norwayen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.typeForskningsrapporten_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel