Show simple item record

dc.contributor.advisorOlufsen, Magne
dc.contributor.authorSøsveen, Maja
dc.date.accessioned2023-08-25T05:55:38Z
dc.date.available2023-08-25T05:55:38Z
dc.date.issued2023-05-10en
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en kvantitativ studie om seksualitetsundervisning som har blitt gjennomført blant 242 elever fra åttende til tiende trinn på fire forskjellige ungdomsskoler. Jeg har på bakgrunn av litteratur om seksualitetsundervisning laget en spørreundersøkelse som har som mål å undersøke problemstillingen: «Hvilke holdninger, erfaringer og ønsker har ungdomsskoleelever til seksualitetsundervisning?» Problemstillingen har blitt konkretisert gjennom tre forskerspørsmål: (1) Hvilke holdninger har ungdomsskoleelever til seksualitetsundervisning? (2) Hvilke ønsker har ungdomsskoleelever for seksualitetsundervisning? (3) Hvilke egenskaper vektlegger ungdomsskoleelever hos undervisere i seksualitetsundervisning? På bakgrunn av resultatene fra spørreundersøkelsen har jeg analysert og diskutert kvantitative funn i tillegg til elevenes fritekstsvar fra to åpne spørsmål. Resultatene viser at elevene har positive holdninger til seksualitetsundervisning, og ønsker både mer og bedre undervisning i fremtiden. Jeg har også sett at elevene har vært innom et stort antall temaer i undervisningen, men at de ønsker grundigere undervisning om de fleste temaene. Studien viser også at det ikke er av vesentlig betydning hvem som har undervisningen, så lenge vedkommende er en dyktig pedagog med kvaliteter som undervisningserfaring, fagkunnskaper, trygghet og humor. Jeg har også utviklet en samling av påstander (konstrukt) som har vist seg å være effektiv i måling av elevenes holdninger til seksualitetsundervisning. Dette verktøyet kan med fordel tas i bruk av andre undervisere i planleggingen av fremtidig seksualitetsundervisning.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/30335
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2023 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDLER-3905
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.titleElevenes perspektiv på seksualitetsundervisningen_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)