Now showing items 1344-1363 of 5481

  • Drug permeability across a phospholipid vesicle-based barrier: 4. The effect of tensides, co-solvent and pH changes on barrier integrity and on drug permeability 

   Flaten, Gøril Eide; Luthman, Kristina; Vasskog, Terje; Brandl, Martin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2008-07-03)
   In this study the integrity of the recently developed phospholipid vesicle-based permeability barrier in the presence of a variety of co-solvents and tensides has been investigated. Also included are studies of the influence of these additives on drug permeation and the effect of pH changes on the permeability of ionogenic drug compounds. Permeability experiments using the hydrophilic model ...
  • Drug permeability profiling using cell-free permeation tools: Overview and applications 

   Berben, Philippe; Bauer-Brandl, Annette; Brandl, Martin; Faller, Bernard; Flaten, Gøril Eide; Jacobsen, Ann-Cathrine; Brouwers, Joachim; Augustijns, Patrick (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-04-13)
   Cell-free permeation systems are gaining interest in drug discovery and development as tools to obtain a reliable prediction of passive intestinal absorption without the disadvantages associated with cell- or tissue-based permeability profiling. Depending on the composition of the barrier, cell-free permeation systems are classified into two classes including (i) biomimetic barriers which are ...
  • Drug resistance and the functional role of microRNAs in neuroblastoma 

   Bhavsar, Swapnil Parashram (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-06-13)
   Neuroblastoma is the most common solid tumor in infants. Most of the children diagnosed above one year of age, shows metastatic disease and poor prognosis. Chemotherapy is one of the principle mode of treatment. However, resistance to drug represent a major clinical obstacle for the effective treatment of cancer. MicroRNAs (miRNAs) are small, non-coding RNAs that regulate gene expression, ...
  • Drug resistance is widespread among children who receive long-term antiretroviral treatment at a rural Tanzanian hospital 

   Bratholm, Clara Sofie; Johannessen, Asgeir; Naman, Ezra; Gundersen, Svein Gunnar; Kivuyo, Sokoine; Holberg-Petersen, Mona; Ormaasen, Vidar; Bruun, Johan N (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2010)
   To assess long-term virological efficacy and the emergence of drug resistance in children who receive antiretroviral treatment (ART) in rural Tanzania. Haydom Lutheran Hospital has provided ART to HIV-infected individuals since 2003. From February through May 2009, a cross-sectional virological efficacy survey was conducted among children (<15 years) who had completed ≥6 months of first-line ...
  • Drug Utilization Pattern of Antipsychotics in Norway: A registry based study from 2004-2014 

   Luitel, Siddhartha (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-08-03)
   Background: Antipsychotic drugs are primarily used in the treatment of Schizophrenia and bipolar disorder while they are also used in the management of severe depression and anxiety disorder. Despite the prevalent use of the antipsychotic medication in the Scandinavian countries, studies about the prescription pattern are scarce. Objective: To explore the utilization pattern of antipsychotic drugs ...
  • Drug-screening and genomic analyses of HER2-positive breast cancer cell lines reveal predictors for treatment response 

   Jernström, Sandra Johanna; Hongisto, Vesa; Leivonen, Suvi-Katri; Due, Eldri Undlien; Tadele, Dagim Shiferaw; Edgren, Henrik; Kallioniemi, Olli; Perälä, Merja; Mælandsmo, Gunhild; Sahlberg, Kristine Kleivi (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-03-21)
   Background<br> Approximately 15%–20% of all diagnosed breast cancers are characterized by amplified and overexpressed HER2 (= ErbB2). These breast cancers are aggressive and have a poor prognosis. Although improvements in treatment have been achieved after the introduction of trastuzumab and lapatinib, many patients do not benefit from these drugs. Therefore, in-depth understanding of the mechanisms ...
  • ”Du kommer på nivå med alle andre”. Pasienter med ryggmargsskade sine erfaringer med å gå med gangroboten Ekso. 

   Knudsen, Gunn-Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-07)
   Bakgrunn: Gangroboten Ekso fra EksoBionic er blitt tatt i bruk i Norge. Selv om brukermevikning er fremholdt som en viktig del av kunnskapsbasert praksis, er det få studier som undersøker brukererfaringene med exoskeleton robotteknologi. Hensikten er å få innsikt i hvordan pasienter med ryggmargsskader erfarer gange med Ekso, og relatere dette til nevrologisk fysioterapi Materiale og metode: ...
  • "Du må ha vært der fysisk for å forstå ka du skal se etter". En studie av sykepleieres refleksjoner om bruken av teknologi i hjemmebasert omsorg. 

   Undheim, May-Wenche (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-10-28)
   Denne masteroppgaven fokuserer på utfordringer og begrensninger ved å innføre videokonferanseteknologi i hjemmebasert omsorg. Det er gjort en avgrensning slik at det er arbeidsformen tilsyn som studeres. Studien er gjennomført i en kommune der slik teknologi ikke er tatt i bruk i forbindelse med omsorgsarbeid. Det tas utgangspunkt i sykepleieres erfaringer med å utøve tilsyn samt deres tanker og ...
  • "Du ser det er et eller annet" en kvalitativ studie av helsesøstres erfaringer i arbeidet overfor unge med psykiske plager 

   Nyhus, Hanne Charlotte Fronth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-11)
   Tema for denne kvalitative studien er helsesøstres arbeid med psykisk helse hos unge. Studien tar sitt utgangspunkt i at norske tenåringer både kan ha naturlige ungdomsplager i perioder, til også å ha plager som vekker bekymring med henblikk på utvikling av mer alvorlige psykiske lidelser. Ulike fagmiljøer, som helseøstre, har vært opptatt av å finne signaler for når slike plager kan gå over til å ...
  • «Du ser meg smile, men kan du se min sorg.» Om å være barn og leve med en mamma eller en pappa som har kreft og dør. Tre ung voksnes erfaringer 

   Myreng, Kjersti Diana (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-07)
   Det å leve med en kreftsyk mamma eller pappa og miste henne eller han av sykdommen er en altomfattende livshendelse som griper om seg i tid og rom. Det å miste en forelder vil være noe av det verste som kan skje i et barns liv. Hensikten med studien er å tilegne innsikt og utdypende kunnskap om barn som pårørende og etterlatte og deres behov for støtte. Kunnskap og viten vil frembringes ved hjelp ...
  • Dual inhibition of complement and Toll-like receptors as a novel approach to treat inflammatory diseases-C3 or C5 emerge together with CD14 as promising targets. 

   Barratt-Due, Andreas; Pischke, Søren Erik; Nilsson, Per; Espevik, Terje; Mollnes, Tom Eirik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-08-31)
   The host is protected by pattern recognition systems, including complement and TLRs, which are closely cross-talking. If improperly activated, these systems might induce tissue damage and disease. Inhibition of single downstream proinflammatory cytokines, such as TNF, IL-1β, and IL-6, have failed in clinical sepsis trials, which might not be unexpected, given the substantial amounts of mediators ...
  • Dual-specificity MAP kinase phosphatases in health and disease 

   Seternes, Ole Morten; Kidger, Andrew M; Keyse, Stephen M (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-09-08)
   It is well established that a family of dual-specificity MAP kinase phosphatases (MKPs) play key roles in the regulated dephosphorylation and inactivation of MAP kinase isoforms in mammalian cells and tissues. MKPs provide a mechanism of spatiotemporal feedback control of these key signalling pathways, but can also mediate crosstalk between distinct MAP kinase cascades and facilitate interactions ...
  • Dupuytrens kontraktur. En studie av livskvalitet etter operativ behandling. 

   Holte, Jonas; Nordbakken, Cecilie V. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2003)
  • Duration of Lactation, Maternal Metabolic Profile, and Body Composition in the Norwegian EBBA I-Study 

   Tørris, Christine; Thune, Inger; Emaus, A; Finstad, SE; Bye, Asta; Furberg, AS; Barrett, Emily S.; Jasienska, G; Ellison, P; Hjartåker, Anette (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   There is conflicting evidence as to whether duration of lactation may decrease the risk of subsequent development of an unfavorable maternal metabolic profile, including overweight and obesity. We hypothesized that duration of lactation is associated with a more favorable metabolic profile and healthier anthropometric measurements. Ninety-eight parous women were studied from the Norwegian EBBAI-study ...
  • Dynamic functional assessment of maternal hemodynamics in human pregnancy 

   Vårtun, Åse Lillian (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2016-09-09)
   Pregnancy causes significant changes in maternal circulation and cardiac function. In healthy pregnancy the blood volume, heart rate, stroke volume and cardiac output are known to increase and these physiological alterations are largely complete by mid-gestation. Investigation into cardiovascular response to dynamic changes in the loading condition of heart during pregnancy might contribute to better ...
  • Dynamic subcellular localization of the mono-ADP-ribosyltransferase ARTD10 and interaction with the ubiquitin receptor p62 

   Kleine, Henning; Herrmann, Andreas; Lamark, Trond; Forst, Alexandra H.; Verheugd, Patricia; Lüscher-Firzlaff, Juliane; Lippok, Barbara; Feijs, Karla LH; Herzog, Nicolas; Kremmer, Elisabeth; Johansen, Terje; Müller-Newen, Gerhard; Lüscher, Bernhard (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   ADP-ribosylation is a posttranslational modification catalyzed in cells by ADP-ribosyltransferases (ARTD or PARP enzymes). The ARTD family consists of 17 members. Some ARTDs modify their substrates by adding ADP-ribose in an iterative process, thereby synthesizing ADP-ribose polymers, the best-studied example being ARTD1/PARP1. Other ARTDs appear to mono-ADP-ribosylate their substrates and are unable ...
  • Dynamics of the IL-33/ST2 network in the progression of human colorectal adenoma to sporadic colorectal cancer 

   Guanglin, Cui; Qi, Haili; Gundersen, Mona Dixon; Yang, Hang; Christiansen, Ingrid B; Sørbye, Sveinung Wergeland; Goll, Rasmus; Florholmen, Jon (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-10-17)
   Most sporadic colorectal cancers (CRCs) develop from preformed adenomas. Cytokines are involved in the transition from adenoma to CRC. Interleukin-33 (IL-33) is a newly discovered proinflammatory cytokine belonging to the IL-1 cytokine family and involved in the development of chronic inflammation and cancer. The aim of this study was to evaluate the dynamics of the IL-33/ST2 axis during the sequence ...
  • Dysfunctional eating behaviours and personality traits in severely obese patients undergoing bariatric surgery 

   Gade, Hege (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2015-05-21)
   The PSYMO study is a randomised controlled trial including 102 severely obese patients undergoing bariatric surgery. Firstly, we examined the relationships between dysfunctional eating behaviours (DE), personality, anxiety and depression. Secondly, we examined whether a pre-surgical cognitive behavioural therapy (CBT) intervention exceeds usual care in the improvements of dysfunctional eating ...
  • Dyspepsia in the young adult patient: Management strategies in the era of declining Helicobacter pylori prevalence and increasing antimicrobial resistance 

   Valle, Per Christian (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2013-06-21)
   Helicobacter pylori (H. pylori) is the main cause of peptic ulcer disease (PUD), followed by regular consumption of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). The occurrence of gastric cancer is very low below the age of 45-50 years and thus does not justify any kind of symptom-based endoscopic screening. H. pylori also plays a well-documented, but minor role in functional dyspepsia (FD). In ...