Show simple item record

dc.contributor.advisorFlåten, Ola
dc.contributor.authorNore, Heidi Marie
dc.date.accessioned2014-03-04T12:23:41Z
dc.date.available2014-03-04T12:23:41Z
dc.date.issued2013-11-29
dc.description.abstractOppdrett i Norge er en relativt ung og raskt voksende næring, og selv om det kan virke som en skusess historie har dette også ført med seg en rekke problemer. Ett av oppdrettsnæringens største utfordringer er forekomsten av parasitten lakselus i merdene, ett problem som fører til langt større skade enn kun for oppdretterene selv. Historisk har man observert lakselus i relativt små mengder på vill laksefisk, og de negative konsekvensene for vertsfisken har vært små. Rapportering om epedemier av lakselus på vill laksefisk i Norge startet allerede på 80-tallet, da det ble observert at både utvandrene smolt og voksen fisk var i dårlig fysisk forfattning med stort påslag av lakselus. Til tross for en rekke tiltak for å begrense spredninga av parasitten, er dette fortsatt ett problem. Formålet med denne oppgaven er å se på problemet rundt lakselus fra oppdrettsanlegg, og hvordan dette påvirker laksefisket i elvene. Fritidsfiske etter laks i norske elver er et populært reisemål, både for nordmenn og utenlandske turister, og mange i områder rundt lakseelver, da spesielt grunneiere, er avhenging av inntekter fra fritidsfiskerne. Ringvirkningene fra fisketurisme vil kunne inkluderer overnatting, mat, transport og andre aktiviteter. Bekjempelse av lakselus er viktig for å sikre en bærekraftig utvikling av både oppdrettsnæringen og villaksnæringen. Nøkkelord: Lakselus, fritidsfiske, atlantisk laks, nytte-kostnadsanalyse, eksternaliteter.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5901
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5596
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDFSK-3961en
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920en
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920en
dc.titleEn miljø-økonomisk analyse av lakselus fra norsk lakseoppdretten
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)