Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent additions

 • Nefrokalsinose hos oppdrettslaks - mulige årsaker og virkninger 

  Lillebo, Kent Gøran (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-17)
  I denne oppgaven er det sett på betydningen av ulike faktorer i vannmiljøet som utløsende årsaker til nefrokalsinose hos norsk oppdrettslaks (Salmo salar). Nefrokalsinose er utfelling av kalkholdig materiale i nyret og en kjent lidelse hos flere fiskearter i oppdrett, inkludert regnbueørret (Oncorhynchus mykiss). Hos laks er nefrokalsinose et relativt nytt fenomen, som ser ut til å øke i omfang. ...
 • Specific antibody responses (IgM) against Piscine orthoreovirus (PRV) in Atlantic salmon (Salmo salar), measured in a multiplexed magnetic bead-based system 

  Nordberg, Monica (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-16)
  Piscine orthoreovirus (PRV) causes heart- and skeletal muscle inflammation (HSMI) in farmed Atlantic salmon (Salmo salar). HSMI causes significant economic losses to the salmon aquaculture industry, and there is currently no vaccine available. In the trial this master thesis is based on, Atlantic salmon were injected with PRV-1, PRV-2, PRV-3 and inactivated PRV-1 to explore cross immunity ...
 • Barrierer for økt kvantum av kvalitetsmerket Skrei 

  Edvinsen, Therese Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-16)
  Den nordøstarktiske torsken er den største torskebestanden i verden (Havforskningsinstituttet, 2021). Kvalitetsmerket Skrei er en kvalitetsmerkeordning som baserer seg på denne bestanden. Merkeordningen kan benyttes av lisensierte foredlingsbedrifter og eksportører som følger kvalitetsstandarden NS 9406. Kvalitetsmerket Skrei oppnår høye priser i markedet, men produsert volum har holdt seg stabilt ...
 • From intention to consumption - A quantitative study on how Modular Food-Related Lifestyle interfere with Theory of Planned Behaviour when young Norwegian adults intend to consume seafood 

  Somby, Elle Käre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-10)
  The preconditions for Norwegians to consume seafood might be the best in the world, still, Norwegians do not consume as much seafood as recommended and the consumption has been decreasing steadily over time. Reports by the Norwegian seafood council show Norwegians wish to consume more seafood, despite that, seafood does not end up in their shopping baskets. Previous studies have looked into how ...
 • Manipulating the Epigenetic Machinery of Marine Fungi Through the Application of Epigenetic Modifiers to Induce the Biosynthesis of Novel Secondary Metabolites 

  Marø, Cathrine Eiken (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-15)
  Fungi are among the most prolific producers of secondary metabolites, many of which have huge utility for society as various anti-infective and anticancer drugs. The genes encoding these secondary metabolites are arranged in continuous biosynthetic gene clusters (BGCs). Each fungus can have tens of different BGCs in its genome, possessing the ability to produce a multitude of secondary metabolites ...
 • «Effektiv prosjektstyring av nybygg av fartøy» 

  Meek, Eline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-03)
  Masteroppgaven ble skrevet i samarbeid med Grovfjord Mek. Verksted (heretter nevnt som GMV), med tema effektiv prosjektstyring av nybygg. I litteraturen så finner man veldig mange ulike prosjektstyringsverktøy, men et fellestrekk for mange er at de sjelden følges opp ordentlig. Målet med denne oppgaven var derfor å ta for seg hvordan GMV styrer og koordinerer prosjektene sine i dag, og ut fra deres ...
 • Sjømathandelen mellom Norge og Kina - et casestudie av markedsmuligheter for oppdrettet rognkjeks i Kina 

  Ottestad, Martin Hokland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-30)
  Kina er verdens største konsument av sjømat. Sjømatkonsumet i Kina var i 2016 på hele 68 millioner tonn, med en jevnlig økning på 2-3 prosent de siste årene. I 2019 eksporterte Norge 5,2 millioner tonn sjømat til Kina, noe som gjør Kina til Norges 7. viktigste importmarked av norsk sjømat. Landet har med sitt høye befolkningstall og økonomiske vekst et stort vekstpotensial for norsk sjømat. Rognkjeks ...
 • Bortfall av kjønnsceller hos atlantisk laks (Salmo Salar L.) - effekter på vekst og uttrykk av gener som er sentrale i regulering av hypothalamus-hypofyse-gonade aksen 

  Karlsen, Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-10-15)
  Genetisk innblanding fra rømt oppdrettslaks i ville laksebestander er uønsket - og må så langt mulig begrenses dersom oppdrettsnæringen skal fortsette å vokse. I industrien er kjønnsmodning også et stort økonomi- og velferdsproblem grunnet negative effekter på somatisk vekst, kjøttkvalitet, immunfunksjon og hypo-osmoregulatorisk evne. En løsning på disse utfordringene kan være produksjon av steril ...
 • Lagring av ubefruktede egg fra Atlantisk laks (Salmo salar L.) - Effekter av mediesammensetning og lagringstid på uttrykk av maternale gener og embryooverlevelse 

  Øen, Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-09-04)
  Norge er i verdenstoppen når det kommer til produksjon av oppdrettslaks der det avsettes betydelige mengder med ressurser til produksjon av rogn. Stamfisk er utvalgte individer som verdsettes på bakgrunn av fiskens egenskaper. For en eggprodusent kan det være ønskelig å kombinere kjønnsceller fra spesifikke individer på bakgrunn av deres kombinasjonspotensial. Dette kan gjennomføres hvis stamfisk ...
 • Developing common protocols to measure tundra herbivory across spatial scales 

  Barrio, Isabel C.; Ehrich, Dorothee; Soininen, Eeva M; Ravolainen, Virve; Bueno, C. G.; Gilg, Olivier; Koltz, Amanda; Speed, James David Mervyn; Hik, David S.; Mörsdorf, M.; Alatalo, Juha M.; Angerbjørn, A.; Bêty, Joël; Bollache, L.; Boulanger-Lapointe, N.; Brown, G. S.; Eischeid, Isabell; Giroux, M. A.; Hajek, T.; Hansen, Brage Bremset; Hofhius, S. P.; Lamarre, J.-F.; Lang, J.; Latty, C.; Lecomte, N.; Macek, P.; McKinnon, L.; Myers-Smith, I. H.; Pedersen, Åshild Ønvik; Prevey, J. S.; Roth, J. D.; Saalfeld, S. T.; Schmidt, N. M.; Smith, P.; Sokolov, A.; Sokolova, N.; Stolz, C.; van Bemmelen, R.; Varpe, Øystein; Woodard, P. F.; Jonsdottir, I. S. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-03-12)
  Understanding and predicting large-scale ecological responses to global environmental change requires comparative studies across geographic scales with coordinated efforts and standardized methodologies. We designed, applied, and assessed standardized protocols to measure tundra herbivory at three spatial scales: plot, site (habitat), and study area (landscape). The plot- and site-level protocols ...
 • Sjømatindustrien "i disse tider" - Suksesskriterier under en pandemi 

  Olsen, Sindre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-08-16)
  Denne mastergradsoppgaven har som formål å undersøke om sjømatindustrien har gjort strategiske tilpasninger for å aktivt kontre konsekvenser av COVID-19 pandemien. Fleksibilitet, og utnyttelsen av dette, er den strategiske tilpasningen som undersøkes. Konsekvensene av pandemien er i denne sammenheng en usikkerhet knyttet til markedene for fisk, og en antatt lavere kjøpsvilje for blant annet norsk sjømat.
 • Atlantic salmon water pathogens inactivation by UV irradiation 

  Justad, Kari Elisabeth Takvam (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-07-14)
  Open sea cage Atlantic salmon (Salmo salar L.) farming is currently facing major challenges related to sea lice infestations, sea lice treatment, fish mortality, infectious diseases and fish escapees. Semi-closed containment systems may have the potential to resolve these challenges, by separating the rearing unit from the external environment. UV disinfection is suggested as a possible water treatment ...
 • Politisk skjønn eller objektive kriterier? En studie av lokalitetstillatelsens kriterier og lokalitets-MTB som forvaltningsinstrument 

  Valøy, Evelyn Katrin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Havbruksnæringen er i stadig vekst og har uten tvil merket seg som en av Norges viktigste næringer for fremtiden. En viktig del av dagens system er tildelingen av lokalitetstillatelser langs den norske kysten. Denne søknadsprosessen viser seg som noe avansert, da det er seks ulike sektormyndigheter som skal fatte vedtak/uttale seg om de problemstillinger som faller inn under deres virkeområde, lover ...
 • Improving Fungal Cultivability for Natural Products Discovery 

  Rämä, Teppo; Quandt, C. Alisha (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-09-16)
  The pool of fungal secondary metabolites can be extended by activating silent gene clusters of cultured strains or by using sensitive biological assays that detect metabolites missed by analytical methods. Alternatively, or in parallel with the first approach, one can increase the diversity of existing culture collections to improve the access to new natural products. This review focuses on the ...
 • Undersøkelse av mulige miljøforsterkede infeksjonsveier for lakselus, Lepeophtheirus salmonis, i merder beskyttet av 6 meters luseskjørt - basert på historiske produksjonsdata og modellerte miljøparameter 

  Pedersen, Sondre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Utviklingen i den norske oppdrettsnæringen har vært forrykende, men de siste årene stagnert. Dette skyldes blant annet problemer med parasitten Lepeophtheirus salmonis, lakselus. En rekke forebyggende og bekjempende metoder er tatt i bruk av næringen og i denne studien undersøkes det forebyggende luseskjørtet. Skjørtet fungerer som en presenning og strekkes rundt de øverste delene av merdene, i denne ...
 • Enzymatic protein hydrolysis of residual raw material from Atlantic cod: Selectivity of proteases, outcome and bioactivities 

  Sorokina, Liudmila (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-14)
  Global trends show that interest in fish products and fish consumption are increasing, while marine fishery resources are decreasing. Fish processing industry produces a high amount of residual raw materials that have nutritious proteins and other valuable compounds. An optimization of residual raw materials’ utilization can help meet the growing demand for fish products and help reduce environmental ...
 • Capture based aquaculture and sustainability 

  Eilertsen, Remy André (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-27)
  The seasonal fisheries in Norway is both a blessing and a curse. The fisheries management have for decades tried to find a way to move some of the seasonal pressure from the traditional season to other parts of the year. This have been done with different levels of success. The duty system is an example of one of the tools that have been tried to secure the supply of fresh fish for the land industry ...
 • Challenges for implementation of the FAO’s Voluntary Guidelines for Securing Small-scale Fisheries. A case study of Small-Scale fisheries governance in India 

  Singh, Sourab (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-21)
  For years, small-scale fisheries were marginalized until this sector gained international recognition after the FAO's voluntary guidelines for securing SSFs were endorsed in 2014. Since then, there has been active research, especially in developing countries, to implement these guidelines. Small-scale fisheries that are diverse, complex, and dynamic are challenging to govern and require a ...
 • From relationship orientation to task orientation: On the digitalization of clinical leaders 

  Pettersen, Inger Johanne; Solstad, Elsa (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-09-09)
  This paper studies how clinical leaders perceive their leadership tasks in the context of virtual interactions. We ask whether distant leadership involves a shift from relationship orientation to more task- and control-oriented leaders in hospital settings. We explore two cases involving 10 clinical leaders in a university hospital in Norway. The study indicates that the leaders were aware that lack ...
 • Public vs. Private Governance in the Norwegian Aquaculture: Can the ASC Supplement or Supplant the Public Regulations? 

  Chowdhury, Fahmida (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-15)
  It is predicted that by the year 2050, the world population will reach 9.8 billion (UN, 2017). The need for fish as a good source of nutrition is also increasing. Total global aquaculture production is now exceeding the global capture fisheries production by over 18.32 million tons (FAO,2019). This increasing demand for aquatic animals as human food, limited marine captured fisheries, and the ...

View more