Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSollid, Hilde
dc.contributor.advisorSæther, Kari-Anne
dc.contributor.authorFagerli, Birgitte
dc.contributor.authorFagerli, Vibeke
dc.date.accessioned2015-09-23T11:50:31Z
dc.date.available2015-09-23T11:50:31Z
dc.date.issued2015-05-15
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om tre ulike skolers erfaringer knyttet til organisering av språkopplæring i fagene samisk og norsk. All opplæring i skolen er planlagt og organisert med utgangspunkt i læreplanverkene Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2006 – samisk. Et mål i læreplanene i samisk og norsk er å utvikle elevene til funksjonelle tospråklige talere. Formålet med prosjektet er å finne ut på hvilken måte skoler organiserer språkopplæring for elever med samisk som førstespråk, som et ledd i utviklingen av tospråklige elever. Vi vil også forsøke å forstå hvilke faktorer som kan påvirke denne organiseringen. Det metodiske fundamentet i prosjektet er seks kvalitative intervjuer med henholdsvis tre skoleledere og tre lærere. Undersøkelsen bygger på informantenes uttalelser om deres erfaringer knyttet til organisering av språkopplæring i samisk og norsk. Gjennom analysering og kategorisering av materialet, ble erfaringer som var utfordrende hovedfokus i oppgaven. I prosjektet har vi sett at begrepene tospråklighet og førstespråk ble utfordret gjennom at definisjonene ikke er entydige. Definisjonene er generelle og tar ikke hensyn til skolenes forutsetninger og betingelser gjennom at skolene er ulike og har ulike utgangspunkt for språkopplæring. Et eksempel på dette, er begrepet førstespråk som har ulik betydning ved skolene i prosjektet, da elever uten grunnleggende språkferdigheter skal motta undervisning på et språk som de forutsettes å kunne. Vi har sett at måten språkopplæringen organiseres på, også varierer ut ifra forutsetningene og betingelsene til skolene. Skolene i prosjektet hadde utfordringer knyttet til læremidler og lærerkompetanse, og opplevde at disse faktorene påvirket deres organisering av språkopplæring. Et annet funn knytter seg til at samfunnet rundt skolene påvirker elevenes språkvalg, og elevens oppfatning av språkets stilling i samfunnet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8126
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7710
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDLRU-3904en_US
dc.subjecttospråkligheten_US
dc.subjectsamisken_US
dc.subjectorganiseringen_US
dc.subjectspråkopplæringen_US
dc.subjectsamisk distrikten_US
dc.subjectsamisk forvaltningsområdeen_US
dc.subjectsamisk kjerneområdeen_US
dc.subjectfunksjonell tospråkligheten_US
dc.subjectspråkvalgen_US
dc.subjectførstespråken_US
dc.subjectsamisk som førstespråken_US
dc.subjectKunnskapsløftet Samisken_US
dc.subjectlæreplan i norsk for elever med samisk som førstespråken_US
dc.subjectlæreplan i samisk som førstespråken_US
dc.subjectsamisk opplæringen_US
dc.subjectorganisering av språkopplæringen_US
dc.subjectlæremidleren_US
dc.subjectlærerkompetanseen_US
dc.subjectsamiske læremidleren_US
dc.subjectnorskdidaktikken_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010en_US
dc.title«Det hadde vært enklere å organisere en skole som bare var norsk …» Organisering av språkopplæring i samisk og norsken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel