Show simple item record

dc.contributor.advisorJohannessen, Bjørn Henrik
dc.contributor.authorJohansen, Lovise Tøllefsen
dc.date.accessioned2016-08-25T14:09:11Z
dc.date.available2016-08-25T14:09:11Z
dc.date.issued2016-05-16
dc.description.abstractDenne masteroppgaven fokuserer på digitale verktøy og digitale ferdigheter i samfunnsfag. Gjennom oppgaven er det forsøkt å belyse fordeler og ulemper som samfunnsfaglærere ser med dette i skolehverdagen. Besvarelsen forsøker å belyse hvordan man forstår begrepene ”digitale verktøy” og ”digitale ferdigheter” fra et lærerperspektiv. I dagens skole er temaer rundt IKT høyst aktuelle. Fokuset på digitale ressurser og digital kompetanse står sterkt i både læreplaner, stortingsmeldinger og elev- og lærerundersøkelser. Gjennom den norske skolens retningslinjer har digitale verktøy og digitale ferdigheter fått en sentral plass. Oppgaven er gjennomført med en kvalitativ metode, der jeg har intervjuet fire samfunnsfaglærere ved fire ulike skoler. Kvalitativ metode er benyttet for å få en dypere innsikt i oppfatninger og forståelsen som samfunnsfaglærerne har rundt temaet. Resultatene fra denne studien peker på at samfunnsfaglærerne er oppmerksomme på både fordeler og ulemper ved digitale verktøy. Det er store fordeler knyttet til tilgjengelighet av digitale ressurser og kommunikasjon mellom lærer og elev. Samtidig utfordrer digitale verktøy lærerrollen med ulemper som dårlig digitalt utstyr og mangel på kompetanseheving. Forståelsen for digitale ferdigheter er noe uklar da det ikke kommer fram noen klar, felles oppfatning av hva digitale ferdigheter innebærer. De digitale ferdighetene virker til å bli sett på som et biprodukt av de fire andre grunnleggende ferdighetene, og fungerer nærmest som en fargeblyant for å skrive, lese, regne og være muntlig aktiv, og på bakgrunn av dette virker digitale ferdigheter til å bli oppfattet som en implementert del av de fire andre grunnleggende ferdighetene.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9551
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9108
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDLRU-3905
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.subjectsamfunnsfagdidaktikken_US
dc.subjectdigitale verktøyen_US
dc.subjectdigitale ferdigheteren_US
dc.subjectgrunnleggende ferdigheteren_US
dc.subjectsamfunnsfagen_US
dc.titleDigitale verktøy og grunnleggende digitale ferdigheter i samfunnsfag. En kvalitativ studie av samfunnsfaglæreres oppfatninger av digitale verktøy og digitale ferdigheteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record