Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOlsen, Svein Ottar
dc.contributor.authorThune, Maiken
dc.date.accessioned2014-11-24T06:08:36Z
dc.date.accessioned2016-09-12T08:28:09Z
dc.date.available2016-09-12T08:28:09Z
dc.date.issued2014-08-21
dc.description.abstractHensikten med denne utredningen er å gjøre rede for faktorer som forklarer hvordan bytteintensjon påvirkes når en bedrift er i en omdømmekrise. Som et teoretisk rammeverk har teorien om planlagt adferd blitt benyttet, men modellen ble utvidet i forhold til faktisk bytte og vareprat. Omhandler hvilke variabler og faktorer som medfører at kunder ønsker å bytte strømleverandør. Troms Kraft har vært i en tid med mye kritikk, og studien undersøker hvordan konsumentene påvirkes av dette.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9666
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9202
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3902en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.subjectBytteintensjonen_US
dc.subjectByttetilbøyeligheten_US
dc.titleBytteintensjon etter omdømmekrise. En studie om byttetilbøyelighet til Troms Kraften_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)