Recent additions

 • Dysleksi: Tidlige risikomarkører for dysleksi 

  Riise, Sølvi Grønning (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-15)
  The purpose of this master's thesis was to investigate whether or not students who were identified with poor literacy skills at 3rd grade, displayed poor literacy skills at the start of 1st grade and in 2nd grade. The theoretical framework for the master's thesis is the prevailing etiological model for dyslexia, namely the Multiple Deficit Model (MDM). It suggests that dyslexia (and other developmental ...
 • Relaxation techniques as an intervention for chronic pain: A systematic review of randomized controlled trials 

  Vambheim, Sara Magelssen; Kyllo, Tonje; Hegland, Sanne; Bystad, Martin Kragnes (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-08-20)
  Chronic pain increases the risk of sleep disturbances, depression and disability. Even though medical treatments have limited value, the use of prescription-based analgesics have increased over the recent years. It is therefore important to evaluate the effect of non-pharmacological treatments. A systematic search for studies evaluating the effect of relaxation techniques on chronic pain was ...
 • Study Habits and Procrastination: The Role of Academic Self-Efficacy 

  Svartdal, Frode; Sæle, Rannveig Grøm; Dahl, Tove I.; Nemtcan, Efim; Gamst-Klaussen, Thor (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-08-03)
  Inefficient study skills increase the probability that study work is perceived as difficult and aversive, with procrastination as a likely result. As a remedy, more effective study skills and habits may be encouraged. However, research indicates that good study skills and habits may not by themselves be sufficient to remedy problems, as this relationship may be mediated by efficacy beliefs related ...
 • Protein Appetite Drives Macronutrient-Related Differences in Ventral Tegmental Area Neural Activity 

  Chiacchierini, Giulia; Naneix, Fabien; Peters, Kate Z; Aspergis-Schoute, John; Snoeren, Eelke; McCutcheon, James Edgar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-06-09)
  Control of protein intake is essential for numerous biological processes as several amino acids cannot be synthesized de novo, however, its neurobiological substrates are still poorly understood. In the present study, we combined in vivo fiber photometry with nutrient-conditioned flavor in a rat model of protein appetite to record neuronal activity in the VTA, a central brain region for the control ...
 • Assessing a Sensory-Motor-Cognition Triad in Amnestic Mild Cognitive Impairment With Dichotic Listening While Walking: A Dual-Task Paradigm 

  Gorecka, Marta Maria; Vasylenko, Olena; Waterloo, Knut; Rodriguez-Aranda, Claudia (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-11-12)
  A contemporary topic in aging research relates to the significance of cognitive changes proper to mild cognitive impairment (MCI) to higher risk of falls and gait deteriorations. The present study addresses this question in the amnestic type of MCI (aMCI) by examining a triad of interrelated comorbidities occurring in the MCI condition: attentional impairments, hearing loss and gait disturbances. ...
 • The Effects of Virtual Reality on Procedural Pain and Anxiety in Pediatrics 

  Nordgård, Rikke (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-15)
  Distraction and procedural preparation techniques are frequently used to manage pain and anxiety in children undergoing medical procedures. An increasing number of studies have indicated that Virtual Reality (VR) can be used to deliver these interventions, but treatment effects vary greatly. The present study is a systematic review and meta-analysis of studies that have used VR to reduce procedural ...
 • Læring av erfaring med snøskredulykke 

  Andersen, Mitra Hofgaard; Bjerkan, Stine Angelica; Jenssen, Jan Petter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-15)
  Det sies at vi best lærer av våre feil. Hvis man ved høyrisikoaktiviteter som skikjøring i skredterreng lærer best ved å faktisk oppleve en ulykke vil det kunne få alvorlige konsekvenser. Likevel viste studie til Mannberg, Hetland og Pfuhl (2020) at 38% av de som har opplevd snøskredulykke blir tatt gjentatte ganger. Hva lærer vi etter en snøskredulykke? Denne studien hadde fire forskningsspørsmål: ...
 • Sammenligning av TFCBT og BMOI for voksne som lider av PTSD og som har opplevd mishandling i barndommen: en litteraturstudiet 

  Lange, Marianne Horsberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-15)
  For å vurdere og sammenligne traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TFCBT) og kropps- og bevegelsesspesifikke intervensjoner (BMOI) for traumatiserte voksne med PTSD og som var blitt misbrukt i barndommen, ble det gjennomført en systematisk litteraturgjennomgang. To databaser (Pubmed og Psycinfo) ble søkt ved bruk av nøkkelord som PTSD, mishandling i barndommen og TFCBT- eller BMOI-behandlinger. ...
 • Selvmord, arbeidsledighet og unge menn. En litteraturgjennomgang på forskning om sammenheng mellom arbeidsledighet og selvmord blant unge menn 

  Nilsen, Marit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-04)
  Sammendrag Det er dobbelt så mange menn som kvinner som dør ved selvmord. En stadig større andel unge menn (20 – 35 år) tar sitt eget liv, selv om den største gruppen selvmordsforsøkere og psykisk helsehjelpsøkere er kvinner. Formålet med studiet er å belyse forskning omkring sammenheng mellom arbeidsledighet og selvmord. Gir økt arbeidsledighet økt selvmordsrisiko for unge menn i større grad enn ...
 • Hvordan deler psykologer på BUP følelser fra terapirommet med kollegaer og i private relasjoner? 

  Høivik, Ingvild; Klunderud, Tuva (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-08)
  Studien undersøker hvordan psykologer på BUP deler belastende og gode følelsesmessige opplevelser fra sitt kliniske arbeid, med kollegaer på arbeidsplassen og i private relasjoner. Ni psykologer, tre menn og seks kvinner, deltok i kvalitative intervjuer. Psykologene var ansatt på fem ulike BUP-klinikker og hadde 3.5 til 35 års erfaring. Funnene indikerer at psykologer har behov for å dele belastninger ...
 • Barnets beste og brukermedvirkning på Statens Barnehus i Tromsø 

  Scherffenberg, Ellen Sofie; Sjøtun Lydersen, Guri (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-12-14)
  I tråd med samfunnets økte fokus på barns rett til medvirkning var formålet til denne studien å undersøke hvordan barnets beste og brukermedvirkning ivaretas på Statens Barnehus i Tromsø. Med utgangspunkt i rådene fra Forandringsfabrikkens rapport “Rett og sikkert” (2019) ønsket vi å belyse hvilke hindringer som kan oppstå i implementeringen av rådene, samt mulige løsninger for å imøtekomme rådene. ...
 • Utbrenthet og mestringstro blant psykologer 

  Gregersen Dale, Ida; Indrevoll, Marit; Livesey, Charlèn Johansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-08)
  Utbrenthet som en stressreaksjon til økende krav i arbeidslivet, seg selv og samfunnet generelt har i de siste årene kommet mer på agendaen, både som forskningstema og i media. Utbrenthet som fenomen i samfunnet ser ut til å ha økt og det tandrere til å være relatert i større grad til yrker som omhandler følelser og hvor sosial nærkontakt med andre mennesker er mer sentralt (Kvam, 2020). Forskning ...
 • Age-related differences in self-report and objective measures of cognitive function in older patients prior to chemotherapy 

  Utne, Inger; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Rasmussen, Hege Lund; Torstveit, Ann Helen; Paul, Steven M.; Lindemann, Kristina Yvonne Kathe; Vistad, Ingvild; Rodriguez-Aranda, Claudia; Miaskowski, Christine; Ritchie, Christine (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-12-08)
  Aim: Evaluate for differences in demographic and clinical characteristics and subjective and objective measures of cognitive function (CF) between younger older adults (YOA, 60–69 years) and older adults (OA, ≥70 years). Design: Cross-sectional.<p> <p>Methods: Older oncology patients (n = 139) completed subjective (Attentional Function Index, European Organization for the Research and Treatment ...
 • "Eksistensiell omsorg" i bachelorutdanningen i sykepleie - En dokumentanalyse 

  Tornøe, Kirsten; Hillestad, Adelheid Hummelvoll; Breistig, Sigrund; Rosenvinge, Jan H; Pettersen, Gunn; Sørlie, Venke; Hegertun, Rigmor; Eriksen, Liss Trine; Bakland, Maria; Prause, Daniel (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-09-22)
  Bakgrunn: Sykepleiere møter pasienter der kunnskaper og ferdigheter innen eksistensiell omsorg kan utgjøre en stor forskjell i hvordan pasientene håndterer eksistensielle utfordringer. Både helse- og utdanningsmyndigheter har klare forventninger om at sykepleiere har den nødvendige kompetansen til å ivareta pasientenes eksistensielle behov. En viktig forutsetning er da at undervisningstilbudet ved ...
 • How romantic relationships affect individual career goal attainment: A transactive goal dynamics perspective 

  Kornblum, Angelika; Unger, Dana; Grote, Gudela (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-12-11)
  Despite the importance of career goals for career self-management, we know little about the self-regulatory processes underlying career goal attainment. In this study, we draw on transactive goal dynamics theory to investigate whether and how romantic relationships impact career goal attainment. For testing our research model, we focused on the career goal of being successful in a political election, ...
 • Spared performance but increased uncertainty in schizophrenia: Evidence from a probabilistic decision-making task 

  Kreis, Isabel Viola; Zhang, Lei; Moritz, Steffen; Pfuhl, Gerit (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021)
  Aberrant attribution of salience to in fact little informative events might explain the emergence of positive symptoms in schizophrenia and has been linked to belief uncertainty. Uncertainty is thought to be encoded by neuromodulators, including norepinephrine. However, norepinephrinergic encoding of uncertainty, measured as task-related pupil dilation, has rarely been explored in schizophrenia. ...
 • Cutoff criteria for the placebo response: a cluster and machine learning analysis of placebo analgesia. 

  Aslaksen, Per M. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-09-28)
  Computations of placebo effects are essential in randomized controlled trials (RCTs) for separating the specific effects of treatments from unspecific effects associated with the therapeutic intervention. Thus, the identification of placebo responders is important for testing the efficacy of treatments and drugs. The present study uses data from an experimental study on placebo analgesia to suggest ...
 • Here, there, and everywhere: Applying vignettes to investigate appraisals of job demands 

  Langseth-Eide, Benedicte; Vittersø, Joar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-10-21)
  The job characteristics literature has revealed that job demands can be differentiated into hindrance and challenge demands. However, there has been little consensus on this categorization. Additionally, studies have revealed that job demands can be perceived as hindering and challenging at the same time. The present study aims to bring nuance to this topic by investigating two job demands (i.e., ...
 • Substituting facial movements in singers changes the sounds of musical intervals 

  Laeng, Bruno; Kuyateh, Sarjo; Kelkar, Tejaswinee (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-11-17)
  Cross-modal integration is ubiquitous within perception and, in humans, the McGurk effect demonstrates that seeing a person articulating speech can change what we hear into a new auditory percept. It remains unclear whether cross-modal integration of sight and sound generalizes to other visible vocal articulations like those made by singers. We surmise that perceptual integrative effects should ...
 • Cerebrospinal fluid markers for synaptic function and Alzheimer type changes in late life depression 

  Siafarikas, Nikias Ioannis; Kirsebom, Bjørn-Eivind; Srivastava, Deepak P; Eriksson, Cecilia Magdalena; Auning, Eirik; Hessen, Erik; Selbæk, Geir; Blennow, Kaj; Aarsland, Dag; Fladby, Tormod (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-10-13)
  To explore markers for synaptic function and Alzheimer disease (AD) pathology in late life depression (LLD), predementia AD and normal controls (NC). A cross-sectional study to compare cerebrospinal fluid (CSF) levels of neurogranin (Ng), Beta-site amyloid-precursor-protein cleaving enzyme1 (BACE1), Ng/BACE1 ratio and Amyloid-β 42/40 ratio, phosphorylated-tau and total-tau in LLD with (LLD AD) or ...

View more