Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent additions

 • Undersøkelse av mulige miljøforsterkede infeksjonsveier for lakselus, Lepeophtheirus salmonis, i merder beskyttet av 6 meters luseskjørt - basert på historiske produksjonsdata og modellerte miljøparameter 

  Pedersen, Sondre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Utviklingen i den norske oppdrettsnæringen har vært forrykende, men de siste årene stagnert. Dette skyldes blant annet problemer med parasitten Lepeophtheirus salmonis, lakselus. En rekke forebyggende og bekjempende metoder er tatt i bruk av næringen og i denne studien undersøkes det forebyggende luseskjørtet. Skjørtet fungerer som en presenning og strekkes rundt de øverste delene av merdene, i denne ...
 • Enzymatic protein hydrolysis of residual raw material from Atlantic cod: Selectivity of proteases, outcome and bioactivities 

  Sorokina, Liudmila (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-14)
  Global trends show that interest in fish products and fish consumption are increasing, while marine fishery resources are decreasing. Fish processing industry produces a high amount of residual raw materials that have nutritious proteins and other valuable compounds. An optimization of residual raw materials’ utilization can help meet the growing demand for fish products and help reduce environmental ...
 • Capture based aquaculture and sustainability 

  Eilertsen, Remy André (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-27)
  The seasonal fisheries in Norway is both a blessing and a curse. The fisheries management have for decades tried to find a way to move some of the seasonal pressure from the traditional season to other parts of the year. This have been done with different levels of success. The duty system is an example of one of the tools that have been tried to secure the supply of fresh fish for the land industry ...
 • Challenges for implementation of the FAO’s Voluntary Guidelines for Securing Small-scale Fisheries. A case study of Small-Scale fisheries governance in India 

  Singh, Sourab (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-21)
  For years, small-scale fisheries were marginalized until this sector gained international recognition after the FAO's voluntary guidelines for securing SSFs were endorsed in 2014. Since then, there has been active research, especially in developing countries, to implement these guidelines. Small-scale fisheries that are diverse, complex, and dynamic are challenging to govern and require a ...
 • From relationship orientation to task orientation: On the digitalization of clinical leaders 

  Pettersen, Inger Johanne; Solstad, Elsa (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-09-09)
  This paper studies how clinical leaders perceive their leadership tasks in the context of virtual interactions. We ask whether distant leadership involves a shift from relationship orientation to more task- and control-oriented leaders in hospital settings. We explore two cases involving 10 clinical leaders in a university hospital in Norway. The study indicates that the leaders were aware that lack ...
 • Public vs. Private Governance in the Norwegian Aquaculture: Can the ASC Supplement or Supplant the Public Regulations? 

  Chowdhury, Fahmida (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-15)
  It is predicted that by the year 2050, the world population will reach 9.8 billion (UN, 2017). The need for fish as a good source of nutrition is also increasing. Total global aquaculture production is now exceeding the global capture fisheries production by over 18.32 million tons (FAO,2019). This increasing demand for aquatic animals as human food, limited marine captured fisheries, and the ...
 • Stress hos kjønnscellefri atlantisk laks (Salmo Salar L.) Effekter av transport og sjøvannseksponering på sentrale faktorer i hypothalamus-hypofyse- interrenale (HPI)-aksen 

  Aspen, Marius (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-10-15)
  Genetisk innblanding fra rømt oppdrettslaks er i dag vurdert av noen som den største trusselen mot ville norske laksestammer. Selv enkelthendelser vil ha en stor risiko for masserømming da en merd kan inneholde opptil 200 000 individ. Samtidig er kjønnsmodning blitt et økende problem særlig knyttet til resirkuleringsanlegg (RAS). Kjønnsmodning bringer med seg en rekke velferdsmessige utfordringer ...
 • Er det forskjell på unge og eldres forventninger til arbeidslivet? 

  Tande, Ceila; Slåtto, Lena (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  En kvantitativ sammenligningsstudie av yngre og eldre generasjoners forventninger til arbeidslivet. Finnes det signifikante forskjeller mellom generasjoner? Studie tar utgangspunkt i generasjonsteori som grunnlag for generasjonsbasert ledelse.
 • Bærekraftig forvaltning av turistfiske. En studie av hvordan forvaltningen av turistfiske kan bli mer bærekraftig, med fokusområdet på øya Senja 

  Hegrand, Thea Elvine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-15)
  Turistfiske er en næring som har vokst i rekordfart de siste 15-20 årene og som har utviklet seg til å bli en etablert næring mange steder langs kysten. Dette har ført til at verken myndighetene eller næringsaktører har klart å holde følge med forvaltningsutfordringene knyttet til turistfiske. Dette er også en næring som er vanskelig å forvalte, siden den faller mellom to stoler, både reiseliv og ...
 • Two Novel Lyso-Ornithine Lipids Isolated from an Arctic Marine Lacinutrix sp. Bacterium 

  Kristoffersen, Venke; Jenssen, Marte; Raid Jawad, Heba; Isaksson, Johan; Hansen, Espen; Rämä, Teppo; Østnes Hansen, Kine; Andersen, Jeanette Hammer (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-08-31)
  The Lacinutrix genus was discovered in 2005 and includes 12 Gram-negative bacterial species. To the best of our knowledge, the secondary metabolite production potential of this genus has not been explored before, and examination of Lacinutrix species may reveal novel chemistry. As part of a screening project of Arctic marine bacteria, the Lacinutrix sp. strain M09B143 was cultivated, extracted, ...
 • Powder fever and its impact on decision-making in avalanche terrain 

  Mannberg, Andrea; Hendrikx, Jordy; Johnson, Jerry; Hetland, Audun (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-09-09)
  We examined the effect of emotions, associated with “powder fever”, on decision-making in avalanche terrain. Background: Skiing in avalanche terrain is a voluntary activity that exposes the participant to potentially fatal risk. Impaired decision-making in this context can therefore have devastating results, often with limited prior corrective feedback and learning opportunities. Previous research ...
 • Hva påvirker og forklarer individers vaner og fysisk aktivitet: mulige endringer underveis i Covid-19 perioden 

  Bottolfs, Andreas Halvorsen; Kruse, Marni (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-07)
  Formålet med denne studien har vært å undersøke hva som påvirker fysisk aktivitet blant voksne. Som underordnet problemstilling har vi også kartlagt mulige endringer etter utbruddet av Covid-19. Situasjonen er slik at kun en av tre nordmenn oppfyller minimumskravet om fysisk aktivitet og forskning har antydet at Covid-19 har ført til en reduksjon i fysisk aktivitet. Dette koster samfunnet mye i form ...
 • Geographical Variation of the Impact by the Covid-19 Pandemic in Norway. How much has the covid-19 pandemic affected excess mortality and excess decline in employment in Norway on a geographical level in 2020? 

  Hansen, Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  This thesis investigates the geographical variation of excess mortality and excess decline in employment, during the covid-19 pandemic in Norway. The data were collected from Statistics Norway and The Norwegian Labour and Welfare Administration. The method tells you how much the present value are greater or lesser, compared to previous years. Excess mortality and decline in employment were ...
 • Seeking causal effects from a rule change. How did changing the “roughing the passer rule” in 2018 affect salaries for quarterbacks in the NFL? 

  Jakobsen, Thomas Tolla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Following concerns for players safety, the National Football League (NFL) chose to protect the quarterbacks (QB) further by changing the “roughing the passer rule” in 2018. This paper studies the effect this rule change had on QB salaries. This is done by applying a Difference-in-Differences approach on salary data stretching from 2013 to 2021. Our estimate show how the salary increase following the ...
 • Hvordan kontroversiell merkeaktivisme påvirker forbrukeratferd 

  Hansen, Sigurd Birk; Lunde, Sigurd Andre Baustad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-30)
  Denne studien tar for seg sammenhengen mellom graden av kontrovers og forbrukeratferd innenfor en praksis som stadig øker i popularitet: Merkeaktivisme. Etter hvert som forbrukere forventer at bedrifter og merker tar mer samfunnsansvar, blir det enda viktigere å se på hvordan praksiser som merkeaktivisme gir utslag på forbrukeratferd. “Hvordan påvirker merkeaktivismens grad av kontrovers forbrukerens ...
 • Intensjon til å feriere i Norge - Betydningen holdninger, sosiale normer, ressurser og barrierer har for forbrukeren under en pandemi 

  Akerø, Carla Benedicte; Lund, Preben (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-28)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke hva som påvirker intensjonen til å feriere i Norge. Dette gjøres ved å undersøke holdninger, sosiale normer og oppfattet atferdskontroll som inngår i det teoretiske rammeverket Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1991). Rammeverket er videre utvidet med variabler som kan bidra ytterligere til å forklare bakenforliggende aspekter ved holdning og oppfattet ...
 • The impact of Electricity insecurity on the performance of small and medium size enterprises-The case of Cameroon 

  Ef Ii, Pami-Pami (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-28)
  Electricity is an important resource for an economy and its demand for the last decade have witness a significant increase. This work has as aim to study the impact of electricity insecurity on the performance of small and medium scale businesses in Cameroon within the period of 1980 to 2018. The study made use of time series data within the period of the study and uses two methodological approaches; ...
 • Relasjonskvaliteten i B2B relasjoner - effekten av kunders digitale kommunikasjonskompetanse 

  Engstad, Sara Emilie S.; Vikse, Kine S. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Oppgavens formål er å undersøke hvordan relasjonskvaliteten i B2B relasjoner påvirkes av kunders digitale kommunikasjonskompetanse. Oppgaven skrives i det samme tidsrommet som COVID-19 pandemien pågår, og tar utgangspunkt i økt bruk av digital kommunikasjon som følge av pandemien. Det teoretiske rammeverket bygger på teorier fra tidligere studier av relasjonskvalitet, og inneholder dimensjoner av ...
 • Power of love? 

  Veretenikova, Marina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-02)
  The detraditionalization in Norway is more marketed than in many other European countries. Women have more freedom to choose how much they want to work, what they want to study, and generally more freedom to decide how they want to live their lives. With detraditionalization, women gained more bargaining power also within the household, giving them more freedom to negotiate the equal distribution ...
 • Kunnskapsutvikling i næringsklynger - En case-studie av Arena-klyngen Marine Recycling Cluster 

  Andreassen, Robin Uppheim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Næringsklynger blir i stadig større grad benyttet som næringspolitiske virkemidler for å bidra til innovasjon og verdiskapning i organisasjoner. En av de viktigste mekanismene bak en vellykket næringsklynge baserer seg på klyngens evne til å gjennomføre vellykket kunnskapsutvikling. Enkelte studier på næringsklynger antyder at det ikke er nok å være koblet sammen i en klynge for at ...

View more