Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent additions

 • Bridging the Gap: Experiments in the Heart of the Transition Zone 

  Mackinson, Steven; Holm, Petter (Chapter; Bokkapittel, 2020)
  This book is about the on-going transition of fisheries governance and the emergence of research practices and advice frameworks that allow for the co-creation of common knowledge bases for management. This chapter introduces the context under which the GAP project (‘Bridging the gap between science and stakeholders') was conceived, describes its overall approach, orientates the reader to key issues ...
 • Knowledge for Fisheries Governance: Participation, Integration and Institutional Reform 

  Linke, Sebastian; Hadjimichael, Maria; Mackinson, Steven; Holm, Petter (Chapter; Bokkapittel, 2020)
  As outlined in Chapter 1, the GAP project is situated within a transition zone from a traditional fisheries management approach that relies upon a clear separation of knowledge towards a new ‘bridging perspective’, which aims to establish a common knowledge base for fisheries governance. The transition builds on collaborative practices of participatory research and joint knowledge production, as ...
 • Bridging Gaps, Reforming Fisheries 

  Holm, Petter; Hadjimichael, Maria; Mackinson, Steven; Linke, Sebestian (Chapter; Bokkapittel, 2020)
  Scientific debates often revolve around the issues of ‘unbiased science’ with the majority of scientists keeping themselves at arm’s length from policy-making to ensure their credibility. Participatory research has been shifting these dynamics and has led to the emergence of research practices and advice frameworks that allow co-creation of common knowledge bases for management. This chapter, following ...
 • Conclusion 

  Mackinson, Steven; Holm, Petter; Hadjimichael, Maria (Chapter; Bokkapittel, 2020)
  This chapter summarizes the arguments and discusses the results of the GAP project in the context of the ongoing reform in fisheries governance.
 • Small-Scale Fisheries Governance in Norway: Hierarchy, Institutions and Markets 

  Johnsen, Jahn Petter (Chapter; Bokkapittel, 2020-04-29)
  Small-scale fisheries are highly relevant in Norway. Until 1989, small-scale fisheries were open access and, like other Norwegian fisheries, subsidised; since then they have changed radically. The closure of major fisheries in the early 1990s, following collapses in important stocks and the removal of direct subsidies, has affected fisheries of all sizes. Societal changes have also had an impact on ...
 • An unexpected bird in Honkai: Star Rail and China’s war on sparrows 

  Salvador, Rodrigo Brincalepe (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023)
  In April 2023, the gacha game Honkai: Star Rail was launched, published by miHoYo/HoYoverse, a Chinese company now very famous for its hit game Genshin Impact. The game is a space opera focusing on a group of interstellar adventurers that travels across the universe to eliminate dangerous artifacts known as Stellarons. The player builds their team with a variety of anime-style characters (23 in total ...
 • Startup Competitions Decoded: Unpacking the Phenomenon's Dimensions 

  Elmi, Malek; Bertella, Giovanna; Castriotta, Manuel (Conference object; Konferansebidrag, 2023-09-18)
  Drawing on a typological theorizing style (Cornelissen, 2017), this paper investigates and deconstructs the fuzzy nature of startup competitions (Cornelissen, Höllerer and Seidl, 2021). Despite the pivotal role that startup competitions play in promoting innovation and shaping policies related to business creation and welfare there exists a scarcity of comprehensive research that thoroughly investigates ...
 • Digital forretningsmodellinnovasjon: Filmfestival i endring 

  Prebensen, Nina Katrine; Burmester, Michael; Aspvik, Preben (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2021)
  Publikum besøker filmfestivaler, alene eller sammen med andre mennesker, fordi de gir verdifulle opplevelser. Uansett motiver for å delta på en filmfestival er tilstedeværelsen avgjørende for øyeblikkopplevelsen. Digitalisering samt siste års pandemi har vist oss at denne tilstedeværelsen kan være digital så vel som fysisk. Nye, innovative teknologiløsninger kan hjelpe bedrifter og reisemål til å ...
 • Økonomiske konsekvenser for mindre aktører av ulike skattemodeller i havbruk: En komparativ analyse av den norske og den færøyske modellen 

  Rokvam, Vegard Østli; Winther, Arnt Gunnar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-29)
  Denne oppgaven handler om Finansdepartementets forslag til innføring av grunnrenteskatt i havbruksnæringen. Begrunnelsen for å innføre en slik skatt er at den ekstra profitten, eller grunnrenten som havbruksnæringen tjener gjennom statlige reguleringer av begrensede ressurser, også skal komme felleskapet til gode. Som svar på Finansdepartementets forslag har Sjømat Norge fremmet en alternativ metode ...
 • Seleksjon i Forsvaret 

  Hals, Jørgen Schulze; Lund, Henrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-01)
  Denne oppgaven ønsker å gi svar på om Forsvaret selekterer ledere for fremtiden, og hvorvidt lederopptaket predikerer senere karriereprestasjoner. Riktig seleksjon er viktig for alle organisasjoner, men spesielt viktig for Forsvaret som med sitt mandat i ytterste konsekvens gir lederen ansvar for oppdrag som kan bety forskjellen på liv eller død. Det er gjennomført en longitunell undersøkelse ...
 • Exploring quantitative modelling of semantic factors for content marketing 

  Xavier, Kevin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Developments in business analytics as well as an increased availability of data has allowed digital marketers to better understand and capitalize on consumer behavior to maximize the engagement with marketing materials. However, because most previous studies in this field have focused on consumer behavior theory, they have been largely limited in scope due to small datasets and reliance on human-labeled ...
 • How to design a startup? Understanding and shaping the organizational design of a case company 

  Enggaard, Mattias (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  How to design a startup? is a question of practical importance to the managers that are building an organization from scratch. Focusing on a case startup, this thesis seeks to holistically understand its organizational development across five design dimensions (physical structure, visual design, organizational culture, decision processes, and team* composition). Being inspired by action research, ...
 • Merkevareverdi til turklær fra et bærekraftig perspektiv 

  Minnesjord, Hannah; Eknes, Stine Gladhus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Oppgavens formål er å undersøke forbrukeres oppfatning av merkevareverdien til turklær fra et bærekraftig perspektiv. Tematikken for studien ble valgt på bakgrunn av klesindustriens miljøskadelige og sosiale påvirkning på dagens samfunn, samt en økende interesse blant forbrukere om å eie nye og trendy turklær (Arrigo, 2020; Jacobs, 2018). Oppgaven har stor relevans, da det i dagens ...
 • Innovasjonsprosesser i reiselivet 

  Pedersen, Sigve Ysland; Lindsheim, Rebekka (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Tema for oppgaven er innovasjonsprosesser i reiselivet. Oppgaven søker innsikt i hvordan innovasjonsprosesser foregår i reiselivsnæringen og undersøker et case fra et prosjekt i Gudbrandsdalen. Caseprosjektet gjennomførte workshoper for innovasjon i deres arbeid. Formålet var å hente innspill og ideer fra reiselivsaktører, til en felles tiltaksplan for reiselivet i Gudbrandsdalen. Vi ønsket å få ...
 • Ledelse av praksisfelleskap: Hvordan mellomledere kan legge til rette for kunnskapsutvikling i hverdagen. 

  Landsverk, Ola Tobias Pauli; Hansen, Jørgen Kristoffer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-30)
  I det 21. århundre vil kunnskapsarbeidere være organisasjoners viktigste ressurs. På samme tid har mennesket som en kunnskapskilde fått mindre oppmerksomhet i forskningslitteraturen. For å bidra til litteraturen på kunnskapsledelse, setter vi søkelyset på kunnskapsutvikling i hverdagen ved å følge en nedenfra-opp-tilnærming til ledelse. Formålet med masteroppgaven er å studere hvordan en ...
 • Fra beundring til betenkning: En eksperimentell studie om holdningsendringer og merkesvik i kjølvannet av negative medieomtaler 

  Nilsen, Amalie; Arnesen, Annicken (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-30)
  I en tid hvor merkevarer stadig kritiseres på sosiale medieplattformer, var formålet med denne studien å undersøke konsekvensene negative medieomtaler kan ha for merkevarer sett fra et forbrukerperspektiv. Mer konkret hvorvidt forbrukernes holdninger til en merkevare påvirkes negativt etter eksponering av to ulike former for negative medieomtaler; kompetansesvikt og moralsk svikt. Gjennom en ...
 • Beyond Budgeting i dagens dynamiske samfunn 

  Tangedal, Tine Rød; Higraff, Tom Erik Mathiesen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-29)
  Beyond Budgeting er et forholdsvis nytt begrep innen ledelse og økonomi og hadde sitt utspring på 70-tallet i Sverige. Ledelses- og styringsfilosofien har til hensikt å bedre virksomhetsstyring gjennom blant annet desentralisering av beslutningsmyndighet, autonomi, mer fokus på tillit og åpenhet for å skape bedre lønnsomhet og resultater. Hensikten med denne oppgaven er å presentere forskningen som ...
 • Lønnsomhet i norsk sportsbransje 

  Stormo, Sigurd (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-26)
  Denne studien undersøker hvilke faktorer som påvirker lønnsomheten til norske sportsbutikker. Bransjen har siden starten av 2000-tallet opplevd stor vekst, men også konkurser blant store aktører og varierende lønnsomhet. Analysen tar utgangspunkt i tidligere forskning og funn om hvilke faktorer som påvirker lønnsomhet, for å besvare problemstillingen Hvilke faktorer påvirker sportsbutikkers ...
 • Analysis of how trust and policy stringency determine behavioral response to COVID-19 

  Rise, Sofie Pauline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Restrictions and regulations became the reality for most Europeans during the COVID-19 pandemic. Governments handled the pandemic differently and would need their population to follow the instructions sent out to handle the pandemic. This paper supposes that trust is a key to get the population to follow regulations even if the regulations are strict or to just live as before the pandemic. By running ...
 • Data Stewardship (DocEnhance) 

  Risan Johnsen, Hanne; Andreassen, Helene N. (Conference object; Konferansebidrag, 2022)

View more