Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent additions

 • «Effektiv prosjektstyring av nybygg av fartøy» 

  Meek, Eline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-03)
  Masteroppgaven ble skrevet i samarbeid med Grovfjord Mek. Verksted (heretter nevnt som GMV), med tema effektiv prosjektstyring av nybygg. I litteraturen så finner man veldig mange ulike prosjektstyringsverktøy, men et fellestrekk for mange er at de sjelden følges opp ordentlig. Målet med denne oppgaven var derfor å ta for seg hvordan GMV styrer og koordinerer prosjektene sine i dag, og ut fra deres ...
 • Sjømathandelen mellom Norge og Kina - et casestudie av markedsmuligheter for oppdrettet rognkjeks i Kina 

  Ottestad, Martin Hokland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-30)
  Kina er verdens største konsument av sjømat. Sjømatkonsumet i Kina var i 2016 på hele 68 millioner tonn, med en jevnlig økning på 2-3 prosent de siste årene. I 2019 eksporterte Norge 5,2 millioner tonn sjømat til Kina, noe som gjør Kina til Norges 7. viktigste importmarked av norsk sjømat. Landet har med sitt høye befolkningstall og økonomiske vekst et stort vekstpotensial for norsk sjømat. Rognkjeks ...
 • Bortfall av kjønnsceller hos atlantisk laks (Salmo Salar L.) - effekter på vekst og uttrykk av gener som er sentrale i regulering av hypothalamus-hypofyse-gonade aksen 

  Karlsen, Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-10-15)
  Genetisk innblanding fra rømt oppdrettslaks i ville laksebestander er uønsket - og må så langt mulig begrenses dersom oppdrettsnæringen skal fortsette å vokse. I industrien er kjønnsmodning også et stort økonomi- og velferdsproblem grunnet negative effekter på somatisk vekst, kjøttkvalitet, immunfunksjon og hypo-osmoregulatorisk evne. En løsning på disse utfordringene kan være produksjon av steril ...
 • Lagring av ubefruktede egg fra Atlantisk laks (Salmo salar L.) - Effekter av mediesammensetning og lagringstid på uttrykk av maternale gener og embryooverlevelse 

  Øen, Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-09-04)
  Norge er i verdenstoppen når det kommer til produksjon av oppdrettslaks der det avsettes betydelige mengder med ressurser til produksjon av rogn. Stamfisk er utvalgte individer som verdsettes på bakgrunn av fiskens egenskaper. For en eggprodusent kan det være ønskelig å kombinere kjønnsceller fra spesifikke individer på bakgrunn av deres kombinasjonspotensial. Dette kan gjennomføres hvis stamfisk ...
 • Developing common protocols to measure tundra herbivory across spatial scales 

  Barrio, Isabel C.; Ehrich, Dorothee; Soininen, Eeva M; Ravolainen, Virve; Bueno, C. G.; Gilg, Olivier; Koltz, Amanda; Speed, James David Mervyn; Hik, David S.; Mörsdorf, M.; Alatalo, Juha M.; Angerbjørn, A.; Bêty, Joël; Bollache, L.; Boulanger-Lapointe, N.; Brown, G. S.; Eischeid, Isabell; Giroux, M. A.; Hajek, T.; Hansen, Brage Bremset; Hofhius, S. P.; Lamarre, J.-F.; Lang, J.; Latty, C.; Lecomte, N.; Macek, P.; McKinnon, L.; Myers-Smith, I. H.; Pedersen, Åshild Ønvik; Prevey, J. S.; Roth, J. D.; Saalfeld, S. T.; Schmidt, N. M.; Smith, P.; Sokolov, A.; Sokolova, N.; Stolz, C.; van Bemmelen, R.; Varpe, Øystein; Woodard, P. F.; Jonsdottir, I. S. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-03-12)
  Understanding and predicting large-scale ecological responses to global environmental change requires comparative studies across geographic scales with coordinated efforts and standardized methodologies. We designed, applied, and assessed standardized protocols to measure tundra herbivory at three spatial scales: plot, site (habitat), and study area (landscape). The plot- and site-level protocols ...
 • Sjømatindustrien "i disse tider" - Suksesskriterier under en pandemi 

  Olsen, Sindre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-08-16)
  Denne mastergradsoppgaven har som formål å undersøke om sjømatindustrien har gjort strategiske tilpasninger for å aktivt kontre konsekvenser av COVID-19 pandemien. Fleksibilitet, og utnyttelsen av dette, er den strategiske tilpasningen som undersøkes. Konsekvensene av pandemien er i denne sammenheng en usikkerhet knyttet til markedene for fisk, og en antatt lavere kjøpsvilje for blant annet norsk sjømat.
 • Atlantic salmon water pathogens inactivation by UV irradiation 

  Justad, Kari Elisabeth Takvam (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-07-14)
  Open sea cage Atlantic salmon (Salmo salar L.) farming is currently facing major challenges related to sea lice infestations, sea lice treatment, fish mortality, infectious diseases and fish escapees. Semi-closed containment systems may have the potential to resolve these challenges, by separating the rearing unit from the external environment. UV disinfection is suggested as a possible water treatment ...
 • Politisk skjønn eller objektive kriterier? En studie av lokalitetstillatelsens kriterier og lokalitets-MTB som forvaltningsinstrument 

  Valøy, Evelyn Katrin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Havbruksnæringen er i stadig vekst og har uten tvil merket seg som en av Norges viktigste næringer for fremtiden. En viktig del av dagens system er tildelingen av lokalitetstillatelser langs den norske kysten. Denne søknadsprosessen viser seg som noe avansert, da det er seks ulike sektormyndigheter som skal fatte vedtak/uttale seg om de problemstillinger som faller inn under deres virkeområde, lover ...
 • Improving Fungal Cultivability for Natural Products Discovery 

  Rämä, Teppo; Quandt, C. Alisha (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-09-16)
  The pool of fungal secondary metabolites can be extended by activating silent gene clusters of cultured strains or by using sensitive biological assays that detect metabolites missed by analytical methods. Alternatively, or in parallel with the first approach, one can increase the diversity of existing culture collections to improve the access to new natural products. This review focuses on the ...
 • Undersøkelse av mulige miljøforsterkede infeksjonsveier for lakselus, Lepeophtheirus salmonis, i merder beskyttet av 6 meters luseskjørt - basert på historiske produksjonsdata og modellerte miljøparameter 

  Pedersen, Sondre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Utviklingen i den norske oppdrettsnæringen har vært forrykende, men de siste årene stagnert. Dette skyldes blant annet problemer med parasitten Lepeophtheirus salmonis, lakselus. En rekke forebyggende og bekjempende metoder er tatt i bruk av næringen og i denne studien undersøkes det forebyggende luseskjørtet. Skjørtet fungerer som en presenning og strekkes rundt de øverste delene av merdene, i denne ...
 • Enzymatic protein hydrolysis of residual raw material from Atlantic cod: Selectivity of proteases, outcome and bioactivities 

  Sorokina, Liudmila (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-14)
  Global trends show that interest in fish products and fish consumption are increasing, while marine fishery resources are decreasing. Fish processing industry produces a high amount of residual raw materials that have nutritious proteins and other valuable compounds. An optimization of residual raw materials’ utilization can help meet the growing demand for fish products and help reduce environmental ...
 • Capture based aquaculture and sustainability 

  Eilertsen, Remy André (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-27)
  The seasonal fisheries in Norway is both a blessing and a curse. The fisheries management have for decades tried to find a way to move some of the seasonal pressure from the traditional season to other parts of the year. This have been done with different levels of success. The duty system is an example of one of the tools that have been tried to secure the supply of fresh fish for the land industry ...
 • Challenges for implementation of the FAO’s Voluntary Guidelines for Securing Small-scale Fisheries. A case study of Small-Scale fisheries governance in India 

  Singh, Sourab (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-21)
  For years, small-scale fisheries were marginalized until this sector gained international recognition after the FAO's voluntary guidelines for securing SSFs were endorsed in 2014. Since then, there has been active research, especially in developing countries, to implement these guidelines. Small-scale fisheries that are diverse, complex, and dynamic are challenging to govern and require a ...
 • From relationship orientation to task orientation: On the digitalization of clinical leaders 

  Pettersen, Inger Johanne; Solstad, Elsa (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-09-09)
  This paper studies how clinical leaders perceive their leadership tasks in the context of virtual interactions. We ask whether distant leadership involves a shift from relationship orientation to more task- and control-oriented leaders in hospital settings. We explore two cases involving 10 clinical leaders in a university hospital in Norway. The study indicates that the leaders were aware that lack ...
 • Public vs. Private Governance in the Norwegian Aquaculture: Can the ASC Supplement or Supplant the Public Regulations? 

  Chowdhury, Fahmida (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-15)
  It is predicted that by the year 2050, the world population will reach 9.8 billion (UN, 2017). The need for fish as a good source of nutrition is also increasing. Total global aquaculture production is now exceeding the global capture fisheries production by over 18.32 million tons (FAO,2019). This increasing demand for aquatic animals as human food, limited marine captured fisheries, and the ...
 • Stress hos kjønnscellefri atlantisk laks (Salmo Salar L.) Effekter av transport og sjøvannseksponering på sentrale faktorer i hypothalamus-hypofyse- interrenale (HPI)-aksen 

  Aspen, Marius (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-10-15)
  Genetisk innblanding fra rømt oppdrettslaks er i dag vurdert av noen som den største trusselen mot ville norske laksestammer. Selv enkelthendelser vil ha en stor risiko for masserømming da en merd kan inneholde opptil 200 000 individ. Samtidig er kjønnsmodning blitt et økende problem særlig knyttet til resirkuleringsanlegg (RAS). Kjønnsmodning bringer med seg en rekke velferdsmessige utfordringer ...
 • Er det forskjell på unge og eldres forventninger til arbeidslivet? 

  Tande, Ceila; Slåtto, Lena (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  En kvantitativ sammenligningsstudie av yngre og eldre generasjoners forventninger til arbeidslivet. Finnes det signifikante forskjeller mellom generasjoner? Studie tar utgangspunkt i generasjonsteori som grunnlag for generasjonsbasert ledelse.
 • Bærekraftig forvaltning av turistfiske. En studie av hvordan forvaltningen av turistfiske kan bli mer bærekraftig, med fokusområdet på øya Senja 

  Hegrand, Thea Elvine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-15)
  Turistfiske er en næring som har vokst i rekordfart de siste 15-20 årene og som har utviklet seg til å bli en etablert næring mange steder langs kysten. Dette har ført til at verken myndighetene eller næringsaktører har klart å holde følge med forvaltningsutfordringene knyttet til turistfiske. Dette er også en næring som er vanskelig å forvalte, siden den faller mellom to stoler, både reiseliv og ...
 • Two Novel Lyso-Ornithine Lipids Isolated from an Arctic Marine Lacinutrix sp. Bacterium 

  Kristoffersen, Venke; Jenssen, Marte; Raid Jawad, Heba; Isaksson, Johan; Hansen, Espen; Rämä, Teppo; Østnes Hansen, Kine; Andersen, Jeanette Hammer (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-08-31)
  The Lacinutrix genus was discovered in 2005 and includes 12 Gram-negative bacterial species. To the best of our knowledge, the secondary metabolite production potential of this genus has not been explored before, and examination of Lacinutrix species may reveal novel chemistry. As part of a screening project of Arctic marine bacteria, the Lacinutrix sp. strain M09B143 was cultivated, extracted, ...
 • Powder fever and its impact on decision-making in avalanche terrain 

  Mannberg, Andrea; Hendrikx, Jordy; Johnson, Jerry; Hetland, Audun (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-09-09)
  We examined the effect of emotions, associated with “powder fever”, on decision-making in avalanche terrain. Background: Skiing in avalanche terrain is a voluntary activity that exposes the participant to potentially fatal risk. Impaired decision-making in this context can therefore have devastating results, often with limited prior corrective feedback and learning opportunities. Previous research ...

View more