Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent additions

 • Digital forretningsmodellinnovasjon: Filmfestival i endring 

  Prebensen, Nina Katrine; Burmester, Michael; Aspvik, Preben (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2021)
  Publikum besøker filmfestivaler, alene eller sammen med andre mennesker, fordi de gir verdifulle opplevelser. Uansett motiver for å delta på en filmfestival er tilstedeværelsen avgjørende for øyeblikkopplevelsen. Digitalisering samt siste års pandemi har vist oss at denne tilstedeværelsen kan være digital så vel som fysisk. Nye, innovative teknologiløsninger kan hjelpe bedrifter og reisemål til å ...
 • Økonomiske konsekvenser for mindre aktører av ulike skattemodeller i havbruk: En komparativ analyse av den norske og den færøyske modellen 

  Rokvam, Vegard Østli; Winther, Arnt Gunnar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-29)
  Denne oppgaven handler om Finansdepartementets forslag til innføring av grunnrenteskatt i havbruksnæringen. Begrunnelsen for å innføre en slik skatt er at den ekstra profitten, eller grunnrenten som havbruksnæringen tjener gjennom statlige reguleringer av begrensede ressurser, også skal komme felleskapet til gode. Som svar på Finansdepartementets forslag har Sjømat Norge fremmet en alternativ metode ...
 • Seleksjon i Forsvaret 

  Hals, Jørgen Schulze; Lund, Henrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-01)
  Denne oppgaven ønsker å gi svar på om Forsvaret selekterer ledere for fremtiden, og hvorvidt lederopptaket predikerer senere karriereprestasjoner. Riktig seleksjon er viktig for alle organisasjoner, men spesielt viktig for Forsvaret som med sitt mandat i ytterste konsekvens gir lederen ansvar for oppdrag som kan bety forskjellen på liv eller død. Det er gjennomført en longitunell undersøkelse ...
 • Exploring quantitative modelling of semantic factors for content marketing 

  Xavier, Kevin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Developments in business analytics as well as an increased availability of data has allowed digital marketers to better understand and capitalize on consumer behavior to maximize the engagement with marketing materials. However, because most previous studies in this field have focused on consumer behavior theory, they have been largely limited in scope due to small datasets and reliance on human-labeled ...
 • How to design a startup? Understanding and shaping the organizational design of a case company 

  Enggaard, Mattias (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  How to design a startup? is a question of practical importance to the managers that are building an organization from scratch. Focusing on a case startup, this thesis seeks to holistically understand its organizational development across five design dimensions (physical structure, visual design, organizational culture, decision processes, and team* composition). Being inspired by action research, ...
 • Merkevareverdi til turklær fra et bærekraftig perspektiv 

  Minnesjord, Hannah; Eknes, Stine Gladhus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Oppgavens formål er å undersøke forbrukeres oppfatning av merkevareverdien til turklær fra et bærekraftig perspektiv. Tematikken for studien ble valgt på bakgrunn av klesindustriens miljøskadelige og sosiale påvirkning på dagens samfunn, samt en økende interesse blant forbrukere om å eie nye og trendy turklær (Arrigo, 2020; Jacobs, 2018). Oppgaven har stor relevans, da det i dagens ...
 • Innovasjonsprosesser i reiselivet 

  Pedersen, Sigve Ysland; Lindsheim, Rebekka (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Tema for oppgaven er innovasjonsprosesser i reiselivet. Oppgaven søker innsikt i hvordan innovasjonsprosesser foregår i reiselivsnæringen og undersøker et case fra et prosjekt i Gudbrandsdalen. Caseprosjektet gjennomførte workshoper for innovasjon i deres arbeid. Formålet var å hente innspill og ideer fra reiselivsaktører, til en felles tiltaksplan for reiselivet i Gudbrandsdalen. Vi ønsket å få ...
 • Ledelse av praksisfelleskap: Hvordan mellomledere kan legge til rette for kunnskapsutvikling i hverdagen. 

  Landsverk, Ola Tobias Pauli; Hansen, Jørgen Kristoffer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-30)
  I det 21. århundre vil kunnskapsarbeidere være organisasjoners viktigste ressurs. På samme tid har mennesket som en kunnskapskilde fått mindre oppmerksomhet i forskningslitteraturen. For å bidra til litteraturen på kunnskapsledelse, setter vi søkelyset på kunnskapsutvikling i hverdagen ved å følge en nedenfra-opp-tilnærming til ledelse. Formålet med masteroppgaven er å studere hvordan en ...
 • Fra beundring til betenkning: En eksperimentell studie om holdningsendringer og merkesvik i kjølvannet av negative medieomtaler 

  Nilsen, Amalie; Arnesen, Annicken (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-30)
  I en tid hvor merkevarer stadig kritiseres på sosiale medieplattformer, var formålet med denne studien å undersøke konsekvensene negative medieomtaler kan ha for merkevarer sett fra et forbrukerperspektiv. Mer konkret hvorvidt forbrukernes holdninger til en merkevare påvirkes negativt etter eksponering av to ulike former for negative medieomtaler; kompetansesvikt og moralsk svikt. Gjennom en ...
 • Beyond Budgeting i dagens dynamiske samfunn 

  Tangedal, Tine Rød; Higraff, Tom Erik Mathiesen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-29)
  Beyond Budgeting er et forholdsvis nytt begrep innen ledelse og økonomi og hadde sitt utspring på 70-tallet i Sverige. Ledelses- og styringsfilosofien har til hensikt å bedre virksomhetsstyring gjennom blant annet desentralisering av beslutningsmyndighet, autonomi, mer fokus på tillit og åpenhet for å skape bedre lønnsomhet og resultater. Hensikten med denne oppgaven er å presentere forskningen som ...
 • Lønnsomhet i norsk sportsbransje 

  Stormo, Sigurd (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-26)
  Denne studien undersøker hvilke faktorer som påvirker lønnsomheten til norske sportsbutikker. Bransjen har siden starten av 2000-tallet opplevd stor vekst, men også konkurser blant store aktører og varierende lønnsomhet. Analysen tar utgangspunkt i tidligere forskning og funn om hvilke faktorer som påvirker lønnsomhet, for å besvare problemstillingen Hvilke faktorer påvirker sportsbutikkers ...
 • Analysis of how trust and policy stringency determine behavioral response to COVID-19 

  Rise, Sofie Pauline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Restrictions and regulations became the reality for most Europeans during the COVID-19 pandemic. Governments handled the pandemic differently and would need their population to follow the instructions sent out to handle the pandemic. This paper supposes that trust is a key to get the population to follow regulations even if the regulations are strict or to just live as before the pandemic. By running ...
 • Data Stewardship (DocEnhance) 

  Risan Johnsen, Hanne; Andreassen, Helene N. (Conference object; Konferansebidrag, 2022)
 • Hvilken rolle spiller mellomledere i omfattende omorganiseringsprosesser i offentlig sektor? 

  Kanstad, Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-03-01)
  Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) som ble initiert i 2015 er en av mange initiativ for å effektivisere offentlig sektor. Det har vært og er fortsatt et stort behov og fokus på dette. Ved UiT Norges Arktiske Universitet ble svaret på kravene om økt effektivitet Adm2020-prosjektet. Prosjektet resulterte våren 2019 i en omfattende omorganisering ved UiT som har berørt de ...
 • Fartøy eller kvoter: Hva skaper verdi? 

  Sivertsen, Vegard; Wisth, Martin Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Studien er en case-studie som retter oppmerksomheten mot salget av rederiet Regina Fisk AS, et unotert selskap innen pelagisk fiskerinæring og ringnotgruppen. Salgssummen oppgis å være 478 millioner kroner for selskapet som i 2021 hadde et årsresultat på 8,9 millioner kroner. Av den grunn er det ønskelig å studere hvilke faktorer som driver verdsettingen av Regina Fisk AS, og har muliggjort et salg ...
 • Grunnrenteskatt i en samdrift: en casestudie fra havbruksnæringen 

  Ruud, Markus; Johansen, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Etter flere år med stor vekst og ekstraordinær avkastning i næringen, har regjeringen besluttet å innføre grunnrenteskatt på havbruk. Naturgitte privilegium i kombinasjon med reguleringer gir dermed kilde til grunnrente i næringen. Staten ønsker å innhente deler av grunnrenten, uten å påføre en redusering av effektivitet og verdiskapning. Prosessen rundt innføringen har vært preget av usikkerhet, ...
 • Lojalitet til Tromsø Taxi i et mylder av tilbud 

  Pettersen, Natalie Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-30)
  Hensikten med denne oppgaven er å se hvordan ulike drivere påvirker kundetilfredshet og lojalitet til Tromsø Taxi, samt i hvilken grad forbrukerinvolvering modererer forholdet mellom de ulike motivasjonsbegreper og lojalitet. Det teoretiske rammeverket i oppgaven bygger på teorier om kundetilfredshet som en totalvurdering, og lojalitetsbegrep bestående av både bevist intensjonslojalitet og en mer ...
 • Quantum Leaper: A Methodology Journey From a Model in NetLogo to a Game in Unity 

  Szczepanska, Timo; Angourakis, Andreas; Graham, Shawn; Borit, Melania (Chapter; Bokkapittel, 2022)
  Combining Games and Agent-Based Models (ABMs) in a single research design (i.e. GAM design) shows potential for investigating complex past, present, or future social phenomena. Games offer engaging environments that can help generating insights into social dynamics, perceptions, and behaviours, while ABMs support the representation and analysis of complexity. We present here the first attempt to ...
 • The global epidemiology of Brucella infections in terrestrial wildlife: A meta-analysis 

  Dadar, Myriam; Shahali, Youcef; Fakhri, Yadolah; Godfroid, Jacques (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-06-17)
  Brucellosis is a widespread zoonotic disease with serious consequences on human and animal health. <i>Brucella</i> infections were reported in many terrestrial wild animals, from subtropical and temperate regions to arctic regions. In many areas, the epidemiology of brucellosis in wildlife is closely associated with the occurrence of the disease in livestock. Some wild species may contribute to the ...
 • Pristransmisjon i forsyningskjeden av saltfisk og klippfisk til Portugal 

  Lettrem, Ingrid T.; Ness, Vilde L. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Portugal er et av de største sjømatmarkedene i Europa og verden. Forbruket av torsk har tradisjonelt vært høyt i Portugal; det ble for eksempel konsumert rundt 22 kg per innbygger i 2015. Formålet med masteroppgaven er å undersøke pristransmisjon for eksport- og utsalgspriser av norsk salt- og klippfisk i den portugisiske markedskjeden. Et relativt ubehandlet torskeprodukt, saltfisk, og et mer ...

View more