Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent additions

 • Internasjonale studenter: Skal de bli eller må de dra? 

  Santos, Jorge (Chronicle; Kronikk, 2023-05-16)
  Stortinget skal snart behandle forslaget om at internasjonale studenter må betale høye studieavgifter. Om avgiftene innføres fra høsten, vil det etter alt å dømme bety færre internasjonale studenter, nedlegging av studieprogrammer, mindre mangfold og at vi mister kompetanse både i Norge og land i sør. Det med mindre vi nå tenker nytt og innovativt om finansiering.
 • Rekruttering av fiskere på Færøyene - En studie av sysselsettingssystemet og rekrutteringsmekanismene i den færøyske fiskeflåte 

  Olsen, Rósa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-22)
  Denne studien undersøker rekrutteringsmønsteret i den færøyske fiskeriflåten i nyere tid. Tradisjonelt har fiskeri og fiskeri relaterte aktiviteter opprettholdt store deler av lokal samfunnene på Færøyene. I et stadig mer moderne samfunn og en stadig mer spesialisert fiskerinæring har man opplevd at nye strategier etableres for høsting av ressursene påvirker strukturen til fiskeriflåten. Flere ...
 • Inflammatory responses in lumpfish (Cyclopterus lumpus L.) vaccinated at different water temperatures with intraperitoneal injection 

  Knutsen, Ingrid Svihus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  The use of lumpfish (Cyclopterus lumpus L.) as cleaner fish in salmonid aquaculture for the biological control of sea lice infestation levels has increased in recent years. The species is relatively new to aquaculture and susceptible to various infectious agents. The health situation for lumpfish is currently considered poor, indicating the necessity for developing more efficient vaccines. Studying ...
 • Plastic occurrence in six different species of Arctic seabirds - Harmonizing methods and closing knowledge gaps on plastic occurrence and polymer identity 

  Benjaminsen, Stine Charlotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  The once pristine Arctic is now facing negative alterations with a rapidly changing climate, increasing human activity, and plastic pollution. Seabirds are intrinsic to the marine ecosystems, and in recent years, plastic ingestion by seabirds has been of increasing concern because of the potential negative impact on individual and population levels. The aim of this study was to investigate the plastic ...
 • Snow depth effects on vegetation dynamics and development of near-remote sensing techniques in high-Arctic tundra 

  Jørgensen, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  Snow exerts key controls on many aspects of plant ecology in the Arctic, including community composition. With climate predictions forecasting dramatic changes in winter climate and snow cover in the Arctic in the near future, it is important to improve our understanding of snow effects on plant communities in these regions. This study used a snow depth manipulation experiment established in 2006 ...
 • Timing is everything: Within-plant flowering phenology impacts fruit production in the Arctic-Alpine cushion plant Silene acaulis (L.) Jacq. 

  Ween, Rebekka Eriksen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  Timing is everything for Arctic flowering plants. Early flowers might be destroyed by frost, while late flowers have less time and resources to mature fruit. With climate change, Arctic flowering phenology is shifting. Yet for many species, phenology studies only encompass the onset of flowering and lack baseline data on within-plant flowering times. I used the gynodioecious cushion plant Silene ...
 • Ethnic discrimination in Scandinavia: evidence from a field experiment in women’s amateur soccer 

  Storm, Rasmus K.; Nesseler, Cornel Maria; Holum, Marthe Liss; Nygaard, Andreas; Jakobsen, Tor Georg (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-05-11)
  In this paper, we examine ethnic discrimination using sport as a laboratory. Applying a field experiment in the three Scandinavian countries—Sweden, Norway, and Denmark—we test whether foreign female minority groups experience greater rejection rates when seeking inclusion in amateur soccer clubs. Soccer coaches were contacted by e-mail using native and foreign-sounding names from selected groups, ...
 • Biokjemisk sammensetning i filet av vill og oppdrettet atlantisk laks (Salmo salar) - med hovedvekt på fettinnhold og fettsyresammensetning 

  Otnæs, Carina Helen Almli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Fisk og annen sjømat inneholder sunt fett, viktige vitaminer og mineraler, og er i tillegg en god kilde til protein. Hovedgrunnen til anbefalinger om å spise fisk og annen sjømat er det naturlig høye innholdet av de langkjedede omega-3 fettsyrene eikosapentaensyre (EPA) og dokosaheksensyre (DHA). Norsk oppdrettsnæring har siden oppstarten på 1970-tallet vokst til å bli en av landets viktigste næringer, ...
 • Effect of simulated disturbance by geese on soil temperature and active layer thickness over one growing season 

  Holm, Hildur Søndergaard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-13)
  The Arctic is an area predicted to be strongly affected by climate change, and the extent of permafrost is expected to decrease. The insulating capacity of bryophytes is central in permafrost preservation. In High-Arctic Svalbard, disturbance by geese through grubbing may damage and remove parts of the bryophyte layer in moss tundra. The disruption is expected to lead to increased soil temperatures ...
 • Rekombinant produksjon og protease-avhengig in vitro modning av det antimikrobielle peptidet Centrocin 

  Lande, Unni Louise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Hensikten med denne oppgaven var å lage og evaluere et system for å isolere og identifisere proteaser som er involvert i å modne marine antimikrobielle peptider (AMPer). Bioaktive substanser fra marine organismer er lovende for utvikling av terapeutiske midler. Siden marine organismer lever tett på mengder av patogene mikroorganismer, har de utviklet et robust og effektivt immunsystem, der iblant ...
 • Medfødte antivirale immungener hos atlantisk laks (Salmo salar L.) rett etter klekking og ved startfôring: Ekspresjon, ontogeni og effekt av lys- og temperatur 

  Eliassen, Elisabeth Mækelæ (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-14)
  I denne oppgaven ble genuttrykket av MDA5, TLR3, TLR7, IFNa, IFNc, Mx, viperin, ISG15, STAT-1 og PKR studert hos atlantisk laks ved 488 døgngrader (rett etter klekking) og ca 848 døgngrader (omkring startfôring). Det ble undersøkt hvilke gener som utryktes mer eller mindre i forhold til hverandre, tidlig utvikling av genuttrykk (ontogeni) og effekt av lys- og temperatur på ekspresjon. Resultatene ...
 • Factors Influencing Seaweed Consumption: The Role of Values, Self-Identity, Norms and Attitudes 

  Govaerts, Florent (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2023-06-09)
  <p>To mitigate climate change and ecological degradation, societies must change how they produce and consume food. In 2013, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) highlighted the need to use alternative food sources to reach a more sustainable food system. In this context, seaweed has excellent potential as its production does not need fertilizers and does not engender ...
 • Mutual coupling between stock market and cryptocurrencies 

  Ahmed, Maruf Yakubu; Sarkodie, Samuel Asumadu; Leirvik, Thomas (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-05-10)
  We examine the relationship between the top five cryptos and the U.S. S&P500 index from January 2018 to December 2021. We use the novel General-to-specific Vector Autoregression (GETS VAR) and traditional Vector Autoregression (VAR) model to analyze the short- and longrun, cumulative impulse-response, and Granger causality test between S&P500 returns and the returns of Bitcoin, Ethereum, Ripple, ...
 • Effect of ripening temperature on the chemical composition of lingonberries (Vaccinium vitis-idaea L.) of northern and southern origin 

  Amundsen, M.; Jaakola, Laura; Aaby, Kjersti; Martinussen, Inger; Kelanne, N.; Tuominen, S.; Laaksonen, O.; Yang, B.; Hykkerud, Anne Linn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-03-21)
  Lingonberries (Vaccinium vitis-idaea L.) from two locations, northern (69◦N, 18◦E) and southern (59◦N, 10◦E) Norway, were grown under controlled conditions in a phytotron at two temperatures (9 and 15 ◦C) to study the effects of the ripening temperature and origin on the chemical composition of the berries. The concentrations of phenolic compounds, sugars, and organic acids as well as the profile ...
 • RescUSim and IPython : an environment for offshore emergency preparedness planning 

  Brachner, Markus; Hvattum, Lars Magnus (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-11-22)
  Emergency preparedness is crucial for oil and gas operators. While accidents in this industry are commonly connected to oil spill disasters, helicopter accidents are, in terms of incidence rates, a more grave concern in Norway. A recent helicopter accident near Bergen has brought this subject back into focus. We introduce RescUSim, a simulator for rescue missions after offshore helicopter accidents, ...
 • Marine food consumption by adult Atlantic salmon and energetic impacts of increased ocean temperatures caused by climate change 

  Strøm, John Fredrik; Ugedal, Ola; Rikardsen, Audun H.; Thorstad, Eva Bonsak (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-04-27)
  Atlantic salmon Salmo salar are experiencing widespread population declines, and reductions in growth and survival in the marine environment are contributing factors. Our aims were to estimate marine food consumption of adult salmon and to determine how energetics would be directly afected by the increased ocean temperatures associated with climate change. We tagged previous spawners on outward ...
 • A practical implication of the Astolfo Effect: bias in AI generated images 

  Salvador, Rodrigo Brincalepe; Soares, Henrique M.; Tomotani, João V. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023)
  The year of 2022 saw a huge advance in AI technology, especially Large Language Models, or LLMs. This culminated in the release of Chat GPT, an AI Chatbot assistant that, as of the time of this writing, is wowing the public with its uncanny performance.<p> <p>However, chatbots are not the only application of LLMs. One such application is the artificial generation of images. Although such idea is ...
 • Zooplankton seasonality at high latitudes: From community to behaviour 

  Coguiec, Estelle (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2023-05-16)
  This thesis describes the seasonality of the mesozooplankton community in Ramfjord, a shallow high-latitude fjord, in terms of diversity and behavior, using a combination of new and traditional methods. The approach aimed to gain insight into how environmental drivers such as photoperiod and food availability shape seasonal changes in mesozooplankton community structure and <i>Calanus</i> spp. ...
 • Effects of the invasive aquatic snail Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1853) on ecosystem properties and services 

  Alonso, A.; Collado, Gonzalo A.; Gerard, C.; Levri, E.P.; Salvador, Rodrigo Brincalepe; Castro-Díez, P. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-01-17)
  Ecosystems provide benefits to humans, including provisioning, regulating, and cultural services. However, invasive species can threaten ecosystem well-functioning and services provided. One invasive species with such potential is the New Zealand mud snail (NZMS) Potamopyrgus antipodarum. The aims of this study are focused on the quantitative review of (1) the NZMS impacts on ecosystem properties ...
 • A new species of Megalobulimus from the early Holocene of southeastern Brazil (Gastropoda, Strophocheilidae) 

  Fontenelle, José Heitzmann; Salvador, Rodrigo Brincalepe (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-01-23)
  A new species of megasnail, Megalobulimus diluvianus sp. nov., is herein described based on subfossil material from limestone caves in the area of Lagoa Santa, Minas Gerais state, southeastern Brazil. The specimens come from a context of archaeological strata of early Holocene age. Considering the morphological features of the shell, the new species seems closely allied to the so-called ...

View more