Nye registreringer

 • Nietzsche's Ethics of Power and the Ideas of Right, Justice, and Dignity 

  Himmelmann, Beatrix (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  In this article, I first show in which ways Nietzsche’s doctrine of the will to power informs his understanding of practical ideas, such as right, justice, and dignity. Subsequently, I challenge his view by contrasting it with approaches that emphasize the significance of thinking beyond power relations. Particularly, I draw on arguments brought forward by three major figures of the philosophical ...
 • Open Borders and Welfare States: Can't they really get along? 

  Duarte, Melina (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018)
  This paper contests the welfare state’s objection to international freedom of mobility. It shows that the trade-off between open borders and welfare states is empirically and morally questionable and it suggests a new way of conceiving the relationship.
 • Elisabeth av Böhmen og sinn-kropp-problemet 

  Nilsen, Fredrik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-09-07)
  <i>Norwegian abstract</i>: I artikkelen argumenterer jeg for at Elisabeth av Böhmen, gjennom hennes kritikk av den kartesianske dualismen mellom sjel og legeme, motiverer Descartes til å videreutvikle og presisere sin teori om samvirket mellom de to substansene, en prosess som kulminerer i den velkjente teori om konglekjertelen (glandula pinealis). I Meditasjoner fra 1641, som utgjør utgangspunktet ...
 • Circularity, Naturalism, and Desire-Based Reasons 

  Tanyi, Attila (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-10)
  In this paper, I propose a critique of the naturalist version of the Desire-Based Reasons Model. I first set the scene by spelling out the connection between naturalism and the Model. After this, I introduce Christine Korsgaard’s circularity argument against what she calls the instrumental principle. Since Korsgaard’s targets, officially, were non-naturalist advocates of the principle, I show why ...
 • Hvorfor handlingskunnskap ikke er slutningsbasert 

  Holmen, Heine Alexander (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-01-06)
  Anscombes handlingsfilosofi har gjort et klart comeback. Særlig har filosofer som David Velleman og Kieran Setiya gjort mye for å fremvise fordelene ved hennes type rammeverk, nemlig at det kan forklare en nær forbindelse mellom å handle intensjonelt og å ha kunnskap (om hva en gjør og hvorfor) ved at kunnskap inngår som konstitutiv komponent i handling. Sarah K. Paul har utfordret dette synet ved ...
 • Reasons and Beliefs 

  Tanyi, Attila; Morganti, Matteo (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018)
  The present paper identifies a challenge for a certain view of practical reasons, according to which practical reasons (both normative and motivating) are states of affairs. The problem is that those who endorse such a view seem forced to maintain both a) that the contents of beliefs are states of affairs and b) that the conception according to which the contents of beliefs are states of affairs is ...
 • Synonymy and the a priori: A problem for Boghossian's model 

  Nyseth, Fredrik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-08-03)
  According to Paul Boghossian, some truths are knowable a priori because they are expressed by epistemically analytic sentences. In such cases, understanding the sentence is meant to suffice for justified belief in the proposition it expresses. One alleged route from understanding to justification goes via what Boghossian calls 'the synonymy model'. This article presents a dilemma for this model and ...
 • Semantic Facts and a Priori Knowledge 

  Nyseth, Fredrik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-01-18)
  This paper is a response to a paper by Marcus Giaquinto in which he argues that lexical meaning is moderately indeterminate and that this poses a problem for the linguistic view of a priori knowledge. I argue that accepting the moderate indeterminacy thesis as he presents it is perfectly compatible with both the linguistic view in general and the specific suggestion that some <i>a priori</i> knowledge ...
 • Morality and Prudence: A Case for Substantial Overlap and Limited Conflict 

  Fremstedal, Roe (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-06-07)
  <i>INTRODUCTION</i>: It is virtually impossible to say anything substantial about how morality and prudence relate to one another unless we make assumptions about their content. In what follows, I will make use of a minimal definition, according to which prudence concerns the rational pursuit of personal interest and happiness. In this connection, I use happiness as an evaluative term, as something ...
 • Institutional consequentialism and global governance 

  Tanyi, Attila; Miklós, András (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-03-13)
  Elsewhere we have responded to the so-called demandingness objection to consequentialism – that consequentialism is excessively demanding and is therefore unacceptable as a moral theory – by introducing the theoretical position we call institutional consequentialism. This is a consequentialist view that, however, requires institutional systems, and not individuals, to follow the consequentialist ...
 • The Concept of Entrapment 

  Hill, Daniel J.; McLeod, Stephen K; Tanyi, Attila (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-08-23)
  Our question is this: What makes an act one of entrapment? We make a standard distinction between <i>legal entrapment</i>, which is carried out by parties acting in their capacities as (or as deputies of) law-enforcement agents, and <i>civil entrapment</i>, which is not. We aim to provide a definition of entrapment that covers both and which, for reasons we explain, does not settle questions of ...
 • Hvorfor ethvert samfunn trenger filosofi 

  Himmelmann, Beatrix (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  Discussing three issues that are central to philosophical thinking, the article argues that each and every society requires the kind of reflection that philosophy entails. The first issue concerns the claim that we have to give reasons for our assertions, the second addresses the idea and significance of truth, and a third pivotal philosophical question deals with the importance of acknowledging ...
 • Sivilisasjonens sårbarhet. David Humes analyse av samfunnsmessig utvikling 

  Nafstad, Petter (Book; Bok, 2017)
  The book describes and interprets the Scottish philosopher and historian David Hume’s theory of the basis of a society’s development from barbarism to civilization and for the maintenance of a civilized society. An analysis of the development and maintenance of civilization should, according to Hume, be conducted along three dimensions, a political, an economic and one concerning civil society. ...
 • Heller død enn udødelig 

  Holmen, Heine Alexander (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  «Hva er det vi egentlig mener når vi sier, mennesket er dødelig?» spør Woody Allen i boken The Insanity Defence. Han legger til: «Det er åpenbart ikke et kompliment.»1 Jeg tror Woody tar feil her. Vår dødelighet er et kompliment – eller i det minste av det gode – siden livet uten døden ville være katastrofalt. Udødelige liv fører til dyp kjedsomhet, eksistensiell angst og en radikal form for ...
 • Arbeidsmarkedet for norske filosofer i dag 

  Fremstedal, Roe (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  Denne artikkelen gir en kort gjennomgang av arbeidsmarkedet for norske filosofer og vektlegger noen av de største problemene filosofer i dag står overfor innen akademia og arbeidslivet for øvrig. Jeg relaterer problemene på arbeidsmarkedet (for kandidater på høyere og lavere akademisk nivå) til svakheter innen utdanningssystemet og akademisk publisering. Avslutningsvis tar jeg til orde for en ...
 • Conceptions of meaning in music. On the possibility of meaning in absolute music 

  Larsen, Joakim Berg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-01)
  The thesis aims to refute claims from Peter Kivy that so-called ““Absolute music,” then, as defined, is pure instrumental music without text, title, program, dramatic setting, or any other extra-musical apparatus. It is music, as defined, without representational, narrative, semantic or other extra-musical content”. Or, that music is a “quasi-syntactical structure of sound understandable solely in ...
 • Populismens tvetydighet. Politisk kommunikasjon og demokratisk deltakelse i populismens tid 

  Isaksen, Thea Konstanse Bjørnsdatter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-01)
  Det er ikke entydig hvilken effekt populisme har på demokratiet. Dagens populismedebatt har hatt overvekt av bidrag som fremhever hvordan populisme utgjør en trussel mot liberale demokratiers eksistens. Målet med denne oppgaven er å nyansere debatten ved å vise at populisme ikke utelukkende bør forstås som en destruktiv kraft, men også som et fenomen med viktige konstruktive sider. Med Chantal Mouffes ...
 • Causation in Evidence-Based Medicine: In reply to Strand and Parkkinen 

  Kerry, Roger; Eriksen, Thor Eirik; Lie, Svein Anders Noer; Mumford, Stephen; Anjum, Rani Lill (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
  Strand and Parkkinen criticize our dispositional account of causation in evidence-based medicine for failing to provide a proper epistemology of causal knowledge. In particular, they claim that we do not explain how causal inferences should be drawn. In response, we point out that dispositionalism does indeed have an account of the epistemology of causation, including counterfactual dependence, ...
 • Causation and evidence-based practice: an ontological review 

  Kerry, Roger; Eriksen, Thor Eirik; Lie, Svein Anders Noer; Mumford, Stephen; Anjum, Rani Lill (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012-09-21)
  This paper explores the nature of causation within the framework of evidence-based practice (EBP) for health care. The aims of the paper were first to define and evaluate how causation is presently accounted for in EBP; second, to present an alternative causal account by which health care can develop in both its clinical application and its scientific research activity. The paper was premised on the ...
 • Sted og historie. Bidrag til en filosofisk forståelse av fortellingen 

  Nesset, Sigmund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1975)
  .

Vis mer